Cursus Platform DSE van start

Vanaf maandag 30 augustus verzorgt het Platform Duurzame en Solidaire Economie een cursus van vijf avonden met als titel ‘Naar een economie voor rechtvaardigheid op een gezonde planeet’. De cursus is nu volgeboekt, maar wordt bij voldoende interesse wellicht herhaald.

De reden om de cursus op te zetten is dat het nu niet goed gaat: veel armoede en extreme rijkdom, groot biodiversiteitsverlies, klimaatontwrichting, ongezonde lucht, noem maar op. Een nieuwe economie is harder nodig dan ooit. Velen denken direct aan geld als het over economie gaat. Zover zijn we gezonken, de laatste 30-40 jaar. Het zou juist over vele andere zaken moeten gaan dan de centen.

Economie gaat over ons huishouden, thuis, in de gemeente, provinciaal, landelijk en ook mondiaal. Hoe gaan we om met het natuurlijk kapitaal, hoe met onze kennis en vaardigheden, en komt het ons aller welzijn wel ten goede, ook van volgende generaties? Daar zou het dus vooral over moeten gaan! Dan komen we uit bij een Wellbeing Economy, zoals die nu door een groeiende mondiale beweging wordt vorm gegeven. Voor mensen die eerder al een cursus van Voor de Verandering of het PDSE volgden is dit een actualisering, want er is nu veel gaande, gelukkig!
———————
De sessies duren steeds 1½ uur, met 45 min. inleiding en daarna discussie, verzorgd door het Platform Duurzame en Solidaire Economie. Het programma:

1. Sociale ontwikkelingen, door Lou Keune
2. Ecologische ontwikkelingen, door Jan Juffermans
3. Structuren die ons dwars zitten, door Lou Keune
En systemen die ons kunnen helpen beter te begrijpen, door John Huige
4. Talloze reeds zichtbare alternatieven, door John Huige
5. Diverse te volgen strategieën, door Gerrit Stegehuis

Het aantal deelnemers is beperkt tot max. 20, voor een goede discussie na de presentaties.

Snel na de aankondiging via de PDSE nieuwsbrief was de cursus al volgeboekt. Of er een herhaling komt hangt af van de evaluatie, zowel die van de deelnemers als die van Platform DSE. Hebt u interesse om mee te doen aan een (eventuele) volgende versie van de cursus, dan kunt u dat laten weten via info@platformdse.org