Periodieke giften

U kunt uw schenking laten vastleggen voor een wettelijke vastgelegde periode van minimaal vijf jaar in een notariële akte zodat uw gift altijd fiscaal aftrekbaar is, ongeacht uw inkomen of de hoogte van de gift. Als u een schenking doet van minimaal €150,- per jaar, neemt het Platform DSE de kosten van de notaris voor haar rekening.

Stuurt u een email naar info@platformdse.org indien u uw schenking wilt laten vastleggen bij de notaris. Wij zorgen ervoor dat u de juiste formulieren en een conceptakte toegezonden krijgt.

Het Platform DSE beschikt over de ANBI-status. Dit houdt in dat het Platform DSE als erkend goed doel geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betaling over de ontvangen schenkingen en erfenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *