Jan Juffermans geeft Domela Nieuwenhuis-lezing, 20 nov. Heerenveen

Op zondagmiddag 20 november organiseert het Ferdinand Domela-Nieuwenhuis-Museum de jaarlijkse Domela Nieuwenhuis-lezing. Tevens wordt die middag de Domela Nieuwenhuis-penning, bestemd voor een organisatie, persoon of actie die de herinnering aan leven en denken van Ferdinand Domela Nieuwenhuis levend houdt, uitgereikt aan de Werkgroep Omslag. Deze Eindhovense werkgroep stimuleert een milieuvriendelijke voedselvoorziening, zet zich in voor biodiversiteit en voor een vreedzame samenleving. Zijn tijdschrift ZOZ is een rijke bron van informatie.

Ieder mens gebruikt een gedeelte van de ruimte op Aarde. Hoeveel ruimte hangt af van iemands consumptie en leefstijl. Met behulp van de Ecologische Voetafdruk zijn we in staat om met één getal, uitgedrukt in mondiale hectares, aan te geven hoeveel oppervlakte Aarde dat per persoon is. Dit jaar geeft Jan Juffermans, schrijver en milieuactivist, de Domela Nieuwenhuis-lezing die zal gaan over het recht van onze huidige levensstijl op de Aarde.

Een eerlijke Voetafdruk, een nieuw Mensenrecht?

Onze grote Ecologische Voetafdruk op Aarde is een hoogst actuele mensenrechtenkwestie geworden. Juffermans zal ingaan op de geschiedenis van het denken over de mondiale gebruiksruimte, het Voetafdrukmodel en de toepassingsmogelijkheden ervan. Daarbij komen o.a. de voetafdrukken van steden, landen, bedrijven en producten aan de orde, maar ook de vraag wat een ‘E erlijk Aarde-aandeel’ is.

Een cruciaal element in de lezing is namelijk dat de snelle groei van onze mondiale Voetafdruk tijdens de vorige eeuw een steeds grotere mensenrechtenkwestie is geworden, die echter nog nauwelijks wordt onderkend. Laat staan dat ernaar gehandeld wordt. Wilt u meer weten over de Voetafdruk, kijk dan op de website van de werkgroep, of doe de test van het Wereld Natuur Fonds.

Informatie

Zondag 20 november, 14.30 – 16.00 uur.
Kunstcafé Heerenveen Museum. Minckelersstraat 11, 8442 CE Heerenveen.
De toegangsprijs is € 5,- (inclusief een rondleiding door het museum om 13.00 uur). Vrienden van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds/Museum gratis.

De lezing ‘Footprint Justice’ wordt georganiseerd door het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds in samenwerking met het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum.

Rondleiding om 13.00 uur

Voorafgaand aan de lezing, wordt om 13.00 uur een rondleiding door het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum gegeven door Bert Altena, secretaris Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds.