ISEW voor Nederland 1980-2008

Brent Bleys (Hogeschool Gent) heeft een berekening gemaakt van de (Simplified) Index of Sustainable Economic Welfare – SISEW (per capita) van Nederland over de jaren 1980-2008, en die vergeleken met de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Produkt (per capita).

Zie hier de uitkomst.