Het Plan voor een Duurzame en Solidaire Economie op het PvdA-congres

Op 22 januari 2012 had De LME2 (de landelijke werkgroep milieu, energie en economie) Lou Keune en John Huige uitgenodigd om hun boek te presenteren op een bijeenkomst in de pauze van het congres. De voorzitter van de LME2 Rolf Steenwinkel modereerde de bijeenkomst. Er waren +/- 40 aanwezigen.

Onderdeel van deze bijeenkomst was ook een filmpje van de JS (http://www.js.nl/) dat enkele leden van de werkgroep duurzaamheid van de JS hadden gemaakt met opvattingen van congresgangers over de noodzaak van duurzaamheid. Algemene beeld: profiel van de PvdA op duurzaamheid kan en moet veel beter.

Daarna vertelde iets over Lou rol en acties van het Platform en gaf hij een aanzet voor de discussie met aan te geven dat ter vermijding van verdere opwarming de CO2 uitstoot met de grootst mogelijke urgentie omlaag moet. Om dat bereiken is een transitie nodig naar een duurzame en solidaire economie. John vervolgde met de stelling dat verdergaande groei, zoals die nog steeds het officiële beleid is van de EU leidt tot een onaanvaardbare stijging van het gebruik van grondstoffen en een verdere verslechtering van het milieu. John pleitte voor een transitieportefeuille bij elke PvdA-fractie (gemeentelijk, provinciaal, landelijk en in het EP).

Het debat hierna was zeer levendig. Zo gaf Lou o.m. met veel voorbeelden aan dat er nog steeds sprake is van omgekeerde ontwikkelingshulp (een netto geldoverdracht van ontwikkelingslanden naar rijke landen in de vorm van betalingen voor rente en aflossing van leningen). Hierin verandering brengen vergt grote internationale inspanning door o.m. wijziging van regelingen van de WTO.

Afzien van verdere economische groei was een belangrijk discussiepunt dat nogal flinke reacties gaf. Als groei anders zou kunnen heten zou het toch mogelijk moeten zijn, zo was de reactie. Ook de rol die de diverse spelers (overheid, bedrijven, burgers) zouden kunnen spelen gaf een levendig debat. Jammer dat de tijd ontbrak om deze onderwerpen verder uit te discussiëren. We bieden de LME en JS graag aan dit debat voort te zetten.

Het plan bestellen.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *