factsheet wg9

Factsheet workshop 9.

Categorieën


 1. Groei is exponentieel

 2. Groeidynamiek

 3. Groeicijfers afgelopen periode

 4. Cijfers demografie

 5. Inkomens / welvaartsverdeling

 6. Klimaat

 7. Grondstoffen & energie

 8. Footprint

 9. Biodiversiteit

Ad 1 Groei is exponentieel

Een vuistregel is: 70 gedeeld door de groeivoet leidt tot een verdubbeling van het BBP.

Dus groeivoet 2 % leidt na 35 jaar tot een verdubbeling van het BBP. Groeivoet van 5 % leidt tot verdubbeling BBP in 14 jaar.


Ad 2 Groeidynamiek


Ad 5 Klimaat

 • Stijging gemiddelde temperatuur met 2º leidt tot catastrofes.

Ad 6 Grondstoffen en energie:

 • Peak oil b(tussen 2010 en 2020), oliealternatieven (gas, steenkool, teerzanden etc.)

 • Kernenergie

 • Energiealternatieven (water, wind, zon)


 • Fosfaat

 • Aardmetalen (voor accu’s, GSM’s etc), strategische metalen (koper, zink etc)

 • Zoet water

Ad 7 Footprint, biocapaciteit en de vermindering (rechter plaatje) van de diversiteit, bron WWF living planet