Cursus Fair & Green Deal – Voorjaar 2012 – Zwolle

Vanaf 13 januari 2012 organiseert het Platform DSE in Zwolle een cursus van negen vrijdagmiddagsessies over de ‘Fair & Green Deal’ die als oplossing voor de crisis wordt voorgesteld. (programma) (flyer)

Het zal niemand ontgaan zijn dat we turbulente tijden doormaken als het om economie gaat. In het najaar van 2008 brak de kredietcrisis door, en zeker in Europa, is die nog lang niet uitgewoed. Daarnaast hebben we te maken met crises op het gebied van energie en klimaat, grondstoffen en voedsel, die voor grote milieuschade en menselijk leed zorgen. Al deze crises werken op elkaar in. Een zogenaamd herstel van de economie zal, indien de omstandigheden onveranderd blijven, bijvoorbeeld onherroepelijk leiden tot een stijging van de prijzen van fossiele brandstoffen en van voedsel. Tijd voor verandering dus.

Het Platform DSE pleit al jaren voor ingrijpende en structurele voor ingrijpende en structurele maatregelen die leiden tot een ‘duurzame en solidaire weg uit de crises’. In december 2009 werd de ‘Fair & Green Deal‘ (F&GD) uitgebracht, waarin gedetailleerde voorstellen voor een urgentieprogramma worden besproken. Rond deze voorstellen is vervolgens de Alliantie Fair & Green Deal ontstaan.

Om duidelijk te maken wat er aan de hand is met de reguliere economie en waarom we bepaalde alternatieven en maatregelen voorstellen, wordt dit voorjaar voor de derde keer een uitgebreide cursus Fair & Green Deal gegeven door een tiental docenten met verschillende achtergronden: economen, sociologen, milieukundigen en politicologen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. het financiele bestel, het meten van welvaart en welzijn, economische sturingsinstrumenten, mondiale herverdeling en mogelijke veranderstrategieen.

Doelgroep: Kaderleden uit sociale bewegingen en NGO’s aangesloten bij de Alliantie F&GF, en overige belangstellenden.

Niveau: HBO

Aantal deelnemers: maximaal 25

Cursusdata: 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2, 24/2, 2/3 en 23/3 van 14.45 – 17.00 uur (programma) (cursusschema)

Lesmateriaal: Een digitaal werkboek bestaande uit teksten in het Nederlands en Engels, en het boek Plan voor een duurzame en solidaire economie. Meer documenten bevinden zich in een (vanwege de copyrights) afgeschermd gedeelte.

Kosten: Particulieren 175 euro, bedrijven en instellingen 350 euro. Gelieve contact op te nemen indien de prijs een bezwaar is.

Plaats: Hogeschool Windesheim. Campus 2-6 (dichtbij het station)

Aanmelden: zie formulier

[contact-form 8 “Cursus FGD2”]