Antwerpen 2009 programma

Locatie:

   


 • Provinciehuis Antwerpen
  Koningin Elisabethlei 22
  2018 Antwerpen

 •  

Programma

v.l.n.r. Leida Rijnhout, VODO; Lou Keune, Vóór de Verandering/Platform Duurzame en Solidaire Economie en Wolfgang Sachs, Wuppertal Institute.
(foto: Jo Creten, Indymedia.be)

09.00 Ontvangst, koffie / thee

10.00 Opening door Leida Rijnhout – VODO en Lou Keune – PDSE

10.05 Welkomstwoord door Mevr. Cathy Berx – Gouverneur van de Provincie Antwerpen

10.15 Inleiding door Prof. Wolfgang Sachs
(Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy)

10.45 Debat met beleidsmensen
Discussieleider: Bob Goudzwaard
Deelnemers zijn o.a.: Jan Verschooten (Federaal Planbureau België), Luc Bas (the Climate Group, België), Hans Opschoor (VU/ISS NL), Paul Metz (INTEGeR, NL), Onno van Sandick (ministerie van VROM, NL).

12:15 – 13:15 Lunch

13:15 Workshops

   


 • Internationale welvaartsherverdeling
 • Productnormering
 • Rechtvaardige verdeling mondiale gebruiksruimte
 • Duurzame toekomstbeelden
 • Mondiale instituties
 • Financiële Markten

 •  

14:45 Pauze

15:15 Einddebat met politieke actoren
Discussieleider: Dirk Barrez.
Deelnemers zijn o.a.: Tinne Vanderstraeten (federaal parlementslid Groen, België), Michel Genet (Directeur Greenpeace, België), Paul de Beer (Hoogleraar arbeidsverhoudingen UvA) en Bart Martens (Vlaams Parlementslid voor SP.a).

16:15 Afsluiting en Slotwoord

16:30 Receptie
De conferentie werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van:

   


 • PODDO (Programmatorische Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling), België
 • DGOS (Dir. Gen. Ontwikkelingssamenwerking), België
 • Provincie Antwerpen, België
 • VODO, België
 • NOVIB, Nederland
 • Stichting Pequeno, Nederland
 • Vóór de Verandering, Nederland
 • De Kleine Aarde, Nederland
 • En de vele particulieren die een ‘aandeel in een solidaire en duurzame economie’
  hebben gekocht.

 •