Steun Platform DSE

Om haar invloed op de politiek en in de samenleving te vergroten zoekt het Platform Solidaire en Duurzame Economie (PDSE) meer vrienden en vriendinnen. Dat is urgent, want deze tijd van crisis vraagt om radicale verandering en biedt grote kansen om het roer om te gooien. PDSE heeft uitgewerkte plannen voor The Great Transition, maar onvoldoende middelen om deze te verwezenlijken. PDSE bundelt veel kennis en ervaring en gebruikt die voor publicaties, expert meetings, cursussen en beïnvloeding van politiek en samenleving. Ook voor 2013 hebben we weer diverse plannen. Zo zijn we bezig om komend voorjaar in de Rode Hoed drie avonden gericht op een breed publiek over The Great Transition te organiseren. Daarnaast hebben we een productaanbod gemaakt zodat mensen beter weten wat we te bieden hebben. Bovendien zijn er plannen om een heuse Goudzwaard School of Green and Fair Economics op te richten.

Wij nodigen u uit zich als Vriend of Vriendin bij ons aan te sluiten. U kunt uw stem laten horen en onze plannen verspreiden in uw omgeving. PDSE werkt voornamelijk met vrijwilligers. We hebben geld nodig voor coördinatie van ons ambitieuze programma, voor concrete projecten als expertmeetings, cursussen en conferentie, maar ook voor administratie en communicatie, zoals de kosten voor de website.

Als u ons steunt, krijgt u een presentje naar keuze. Maar u krijgt meer. Vrienden houden we op de hoogte met Nieuws via e-mail, ze krijgen een uitnodiging en korting op de congressen en op de andere producten van het Platform Duurzame en Solidaire Economie. En als u wilt betrekken we u graag actiever bij ons werk. Zo versterken we samen de overgang naar een duurzame en solidaire economie! Tenslotte, niet onbelangrijk: we hebben sinds kort de ANBI-status, dus van uw donatie krijgt u een flink deel van de belastingdienst terug. En bovendien verdubbelt Stichting Pequeno uw gift.

U kunt u gift overmaken op bankrekeningnummer NL 27 TRIO 0197 6010 65 tnv stichting platformDSE

Met vriendelijke groeten en hartelijke dank,

Platform Duurzame en Solidaire Economie

Februari, 2013

Voor contact: info [@] platformdse [punt] org

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie wordt aanbevolen door:

Prof. Dr. B. (Bob) Goudzwaard, emeritus hoogleraar economie (Vrije Universiteit Amsterdam) en oprichter en adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie

Prof. Dr. R. (Rolph) van der Hoeven, hoogleraar Employment and Development Economics (Institute of Social Studies, Den Haag)

Dr. A.W.M. (Lou) Keune, econoom en voormalig universitair hoofddocent, Faculteit Sociale Wetenschappen (Universiteit van Tilburg), en oprichter en adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie

Prof. Dr. A. (Arjo) Klamer, hoogleraar culturele economie (Erasmus Universiteit in Rotterdam)

Prof. Dr. F. (Francine) Mestrum, hoogleraar sociale wetenschap, gespecialiseerd in ontwikkelingsproblematiek (Universiteit van Brussel)

Mr. Drs. M. (Marjan) Minnesma, Directeur Urgenda

Prof. Dr. J.B. (Hans) Opschoor, emeritus-hoogleraar Milieueconomie of Environmental Economics (Vrije Universiteit Amsterdam) en Sustainable Development Economics (International Institute of Social Studies, Den Haag) en adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie

Prof. Dr. J.P. (Jan) Pronk, hoogleraar Theory and Practice of International Development (International Institute of Social Studies ISS, Den Haag)

Prof. Dr. Ir. J. (Jan) Rotmans (Dutch Research Institute for Transitions (Erasmus Universiteit Rotterdam) en voorzitter Urgenda

Prof. E.M (Esther-Mirjam) Sent, hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid (Radboud Universiteit Nijmegen)

Prof. Dr. E. (Egbert) Tellegen, hoogleraar Sociologie en Milieukunde (Universiteit Utrecht)

Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht ) en oprichter Sustainable Finance Lab

Achtergrond

Sinds 2006 neemt het Platform DSE in de transitie naar een sociaal ecologisch tijdperk het voortouw. De afgelopen jaren hebben wij een Petitie over de ontwikkeling van een duurzame en solidaire manier van economisch meten (2006), de Verklaring van Tilburg (2009), het Appel van Antwerpen (2009), een Fair&Green Deal (2009), het Plan voor een Duurzame en Solidaire Economie (2011) en de Macro Economische Verkenning+ (2012) gepubliceerd om alternatieven onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn er diverse conferenties, expertmeetings en cursussen georganiseerd. Dit was mogelijk dankzij de vrijwillige inzet van leven van het Platform, maar ook door financiële bijdragen van verschillende personen en instellingen, waaronder OxfamNovib, Stichting Pequeno, Triodos Foundation, ASN bank, Oikos/Kerk en Wereld, Sustainable Society Foundation, De Kleine Aarde, XminY, Haelle, PIN, Vereniging Milieudefensie en Solidair. Helaas zijn door bezuinigingen een aantal fondsen weggevallen. Vandaar dat wij op zoek zijn naar andere vormen van financiering…. Uw steun is meer dan welkom.