Bijeenkomst ‘Economie en gewapende conflicten’

Op 14 november 2013 organiseert Platform DSE samen met WILPF, Kerk en Vrede en Vrouwen voor Vrede een bijeenkomst over Economie en gewapende conflicten. De bedoeling is beleidsalternatieven op het gebied van vrede en veiligheid te formuleren, en die aan het eind van de middag voor te leggen aan politici.

Programma:

–     Sylvia Borren, directeur van Greenpeace en voormalig directeur van Oxfam Novib, spreekt over de mondiale bedreiging van vrede, vooral op het gebied van klimaat, armoede, energie en grondstoffen.

–     Drie inleidingen over:

* het Nederlandse defensiebeleid: in hoeverre draagt dit bij aan vermindering van gewapende conflicten in de wereld, door Wendela de Vries, coördinator bij Campagne tegen Wapenhandel;

* wapenproductie en wapenhandel in Nederland en in Europa, door Frank Slijper, onderzoeker bij Campagne tegen Wapenhandel;

* mogelijkheden voor een Nederlandse bijdrage aan niet-gewelddadige conflictoplossing, door Hanna Molly, bestuurslid van Peace Brigades International.

–     Na de inleidingen formuleren de deelnemers samen met de inleiders in werkgroepen concrete beleidsvoorstellen voor de Nederlandse politiek.

–     De geformuleerde beleidsvoorstellen worden vervolgens in een forumdiscussie aan vertegenwoordigers van politieke partijen voorgelegd, met (onder voorbehoud) o.a. Harry van Bommel (SP) en Michiel Servaes (PvdA).

 

Datum:  donderdag 14 november van 13.30 – 17.00 uur.

Plaats:  Nieuwspoort, Lange Poten 10,  2511 CL  Den Haag

Opgave: bij wilpf.nl@gmail.com

Informatie: Han Deggeller, handeggeller@live.nl, tel. 070-3974682