Workshop : Stappen naar een duurzaam leven

Workshop
Stappen naar een duurzaam leven

Vrijdag 19 juni – Den Haag

Doelgroep
Voor iedereen die het belangrijk vindt om zelf een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.

Inhoud
In deze interactieve workshop staat het begrip duurzaamheid centraal. Deskundigen geven uitleg over de urgentie, de mondiale dilemma’s en welke doelen nodig zijn. Daarna gaan we concreet aan de slag met een persoonlijk vertaalslag voor alle deelnemers. Op welke manier kunnen we ons steentje bijdragen? Doel van de workshop is dat deelnemers de mondiale problematiek naar concrete persoonlijke doelen en gedrag vertalen en zo zelf een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Organisatie
De workshop is een initiatief van Bart de Boer, milieueconomisch onderzoeker. Hij is werkzaam als zelfstandig adviseur en houdt zich actief bezig met het Duurzaam Nationaal Inkomen. Daarnaast zet hij zich in om duurzaamheid in de maatschappij en de politiek te bevorderen. Het idee voor de workshop is voortgekomen uit zijn betrokkenheid bij het Platform Duurzame en Solidaire Economie.

De workshop wordt verzorgd door Henning Orthofer, organisatie psycholoog en werkzaam als trainer, coach en adviseur op gebied van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Datum, tijd, plaats
Vrijdag 19 juni – 13.00 – 17.00 uur
hapjes en drankjes tot 18.00 uur.
Gebouw van de Stichting “Ken u zelven”, Laan van Poot 292, Den Haag.

Deelnemers hebben na afloop van deze workshop:

  • met elkaar hun ideeën en beelden over duurzaamheid gedeeld
  • hun motieven (drijfveren) voor een duurzame samenleving verkend
  • meer inzicht gekregen in hun mogelijkheden voor duurzaam gedrag en hun invloed op een maatschappelijke ontwikkeling naar duurzaamheid dilemma’s geïnventariseerd
  • persoonlijke drijfveren in eigen keuzes vertaald
  • een actie gekozen waarmee zij duurzaam gedrag stimuleren en daarmee de voorbeeldfunctie in de eigen omgeving versterken

.
Het is ons streven om geïnteresseerden in het onderwerp te inspireren. We hopen daarmee de ontwikkeling van de economie naar duurzaamheid te versterken.

De bevindingen zullen kort worden beschreven en voor iedere deelnemer of andere belangstellende beschikbaar zijn. Het is verder de bedoeling om de uitkomsten en ervaringen te gebruiken bij de organisatie van soortgelijke workshops door het Platform Duurzame en Solidaire Economie.

Deelname/aanmelden
De workshop is gratis toegankelijk.

Aanmelden gaat als volgt:

  • stuur een e-mail aan barteld.de.boer@ziggo.nl
  • of stuur een sms-bericht naar 06-44834287 (Bart de Boer)
  • of bel hem op 070-3235842 of 06-44834287 en noem uw telefoonnummer, evt. op zijn voicemail
  • of stuur een kaartje met uw telefoonnummer naar B. de Boer, Rigolettostraat 161, 2555 VP Den Haag.