Workshop Sociale Partners

Workshop Sociale Partners

In deze workshop worden de stellingen besproken die voor de hele conferentie gehanteerd worden:

1 Mens- en natuurwaarden gaan uit boven geldelijke belangen. Daarom moeten duurzame en solidaire welvaartsindicatoren leidend zijn bij het nemen van economische beslissingen.

2 Het huidige begrip en beleid van economische groei moet op de helling:

  • verschuiving van materiële naar immateriële welvaartsvergroting
  • verschuiving van meer naar minder belasting voor mens en natuur
  • primaat van herverdeling boven verrijking

3 De urgentie van de hedendaagse sociale en ecologische problemen vereist drastische veranderingen van de economie, op basis van een sociaal contract.

Daarbij worden de volgende vragen beantwoord:
a Zijn de deelnemers het eens met de stellingen?
b Wat moet er gebeuren, hoe zetten wij de wissels om?
c Wat kunnen de deelnemers zelf doen?

De specifieke invalshoek van deze workshop is de volgende: Werknemers en werkgevers, en hun organisaties, zijn van grote betekenis voor het op korte termijn ontwikkelen van beleid dat reële antwoorden biedt op de urgentie van de bestaande mondiale ecologische en sociale vraagstukken. Tegelijkertijd kunnen de mogelijke implicaties van dat beleid voor hen van verstrekkende betekenis zijn. Van belang is dan ook duidelijkheid te krijgen over de voorwaarden waaraan voldaan moet en kan worden wil een dergelijk beleid kunnen rekenen op de deelname van de sociale partners.

Discussieleider: Paul Metz (INTEGeR consult en e5)

Inleider 1: Geert Janssens (Verbond van Kristelijke Werkgevers, Vlaanderen)
Inleider 2: Eddy Haket (bestuurder vakcentrale MHP)

Discussianten: Paul de Beer (bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen, UvA), Daan Dijk (Rabobank, Nederland), Bram Rutgers van de Loeff (secretaris Global Compact Nederland; lid adviespanel Triodosbank), Jeroen Visser (beleidsmedewerker FNV), Kajetan Hetzer (SNS Asset Management / SNS REAAL Waterfonds).