Workshop Media

In deze workshop worden de stellingen besproken die voor de hele conferentie gehanteerd worden:

1 Mens- en natuurwaarden gaan uit boven geldelijke belangen. Daarom moeten duurzame en solidaire welvaartsindicatoren leidend zijn bij het nemen van economische beslissingen.

2 Het huidige begrip en beleid van economische groei moet op de helling:

     

  • verschuiving van materiële naar immateriële welvaartsvergroting
  • verschuiving van meer naar minder belasting voor mens en natuur
  • primaat van herverdeling boven verrijking
  •  


3 De urgentie van de hedendaagse sociale en ecologische problemen vereist drastische veranderingen van de economie, op basis van een sociaal contract.

Daarbij worden de volgende vragen beantwoord:
a Zijn de deelnemers het eens met de stellingen?
b Wat moet er gebeuren, hoe zetten wij de wissels om?
c Wat kunnen de deelnemers zelf doen?

De specifieke invalshoek van deze workshop is de volgende:
Media spelen een cruciale rol in de menings- en besluitvorming betreffende economische groei. Die rol manifesteert zich niet alleen in de voorziening van informatie maar ook in de vorming van opinies. Er wordt in Nederland en België wel enigszins blijk gegeven van de omvang, diepgang en urgentie van de wereldwijde problemen van armoede, ongelijkheid en ecocide. Maar er worden nauwelijks vraagtekens gezet bij de heersende opvattingen over economische groei die daar vaak de oorzaak van is. Kritische media zijn van strategische betekenis voor de ontwikkeling van een beleid dat reële antwoorden biedt op de urgentie van de bestaande mondiale ecologische en sociale vraagstukken.

Discussieleider: Marc Broere (hoofdredacteur lokaalmondiaal)

Inleider 1: Dirk Barrez (freelance journalist, VRT)
Inleider 2: Tjabel Daling (Het Financieeele Dagblad)

Discussianten: Barbara Kathmann (LLink), Alma de Walsche (Mo*), Aart Zeeman (journalist, verslaggever en presentator Netwerk)