Workshop Maatschappelijk Middenveld

In deze workshop worden de stellingen besproken die voor de hele conferentie gehanteerd worden:

1 Mens- en natuurwaarden gaan uit boven geldelijke belangen. Daarom moeten duurzame en solidaire welvaartsindicatoren leidend zijn bij het nemen van economische beslissingen.

2 Het huidige begrip en beleid van economische groei moet op de helling:

  • verschuiving van materiële naar immateriële welvaartsvergroting
  • verschuiving van meer naar minder belasting voor mens en natuur
  • primaat van herverdeling boven verrijking


3 De urgentie van de hedendaagse sociale en ecologische problemen vereist drastische veranderingen van de economie, op basis van een sociaal contract.

Daarbij worden de volgende vragen beantwoord:
a Zijn de deelnemers het eens met de stellingen?
b Wat moet er gebeuren, hoe zetten wij de wissels om?
c Wat kunnen de deelnemers zelf doen?

De specifieke invalshoek van deze workshop is de volgende: Nederland en België kennen een veelheid van organisaties en instellingen die als maatschappelijk middenveld kunnen worden aangemerkt. Zij vervullen ook belangrijke functies als het zeker stellen van maatschappelijke belangen en het bevorderen van veranderingen, inclusief bewustwording, op diverse kleine en grote maatschappelijke vraagstukken. Zij kunnen van beslissende betekenis zijn voor het op korte termijn ontwikkelen van beleid dat reële antwoorden biedt op de urgentie van de bestaande mondiale ecologische en sociale vraagstukken.
De vraag is in hoeverre zij daadwerkelijk die rol vervullen dan wel dat zij daarvoor een belemmering vormen.

Discussieleider: Frank Köhler (directeur Milieudefensie)

Inleider 1: Kees Hudig (Globalinfo, XminY Solidariteitsfonds, Vóór de Verandering)
Inleider 2: Bart Bode (Broederlijk Delen)

Discussianten: Hans Altevogt (Greenpeace Nederland), Marjolein Dubbers (sectormanager Ondernemen Cordaid), Hasan Yar (directeur Ihsan), Trinus Hoekstra (projectmanager binnenlands diaconaat, onderdeel Geloof, Economie en Duurzaamheid – Kerk in Actie).