Workshop Landbouw – Tilburg 2008

In deze workshop worden de stellingen besproken die voor de hele conferentie gehanteerd worden:

1 Mens- en natuurwaarden gaan uit boven geldelijke belangen. Daarom moeten duurzame en solidaire welvaartsindicatoren leidend zijn bij het nemen van economische beslissingen.

2 Het huidige begrip en beleid van economische groei moet op de helling:

  • verschuiving van materiële naar immateriële welvaartsvergroting
  • verschuiving van meer naar minder belasting voor mens en natuur
  • primaat van herverdeling boven verrijking

3 De urgentie van de hedendaagse sociale en ecologische problemen vereist drastische veranderingen van de economie, op basis van een sociaal contract.

Daarbij worden de volgende vragen beantwoord:
a Zijn de deelnemers het eens met de stellingen?
b Wat moet er gebeuren, hoe zetten wij de wissels om?
c Wat kunnen de deelnemers zelf doen?

De specifieke invalshoek van deze workshop is de volgende: In de discussie over economische groei vervult de agrarische sector een cruciale rol. Het bestaan van mensen is allereerst afhankelijk van wat landbouw, veeteelt en visserij voortbrengen. De sector legt een belangrijk beslag op de ecologische mogelijkheden van natuur en milieu, en wordt ook het eerst geconfronteerd met de beperkingen daarvan. Bovendien is zij zeker in ontwikkelingslanden van grote betekenis voor werk, inkomen en zelfvoorziening van omvangrijke groepen van mensen. Het huidige landbouwsysteem is niet gericht op wereldwijde voedselzekerheid. Er wordt genoeg geproduceerd voor iedereen, maar niet iedereen kan het kopen. De grote winsten worden gemaakt door de tussenhandelaren en de verwerkende industrie. Een drastische aanpak van de grootschalige problemen van sociale en ecologische aard kan niet zonder de erkenning van de strategische betekenis van deze sector. Kan zij een voorhoedepositie ontwikkelen in de strijd voor duurzaamheid, en zo ja, hoe?

Discussieleider: Cees Veerman (voormalig minister van Landbouw)

Inleider 1: Jan Douwe van der Ploeg (hoogleraar Wageningen Universiteit)
Inleider 2: Chris Claes (Vredeseilanden)

Discussianten: Guus Geurts (Platform Aarde Boer Consument, Vóór de Verandering), Jean-Pierre De Leener (Vlaams Agrarisch Centrum), Riky Schut (Werkgroep Landbouw en Inkomen), Luc Vankrunkelsven (Wervel), Theo Koekkoek (voorz. Vakgroep Akkerbouw, ZLTO), David Renkema (Oikos), Joost Visser (onderzoeker)