Workshop Economisch meten – Tilburg 2008

 

In deze workshop worden de stellingen besproken die voor de hele conferentie gehanteerd worden:

1 Mens- en natuurwaarden gaan uit boven geldelijke belangen. Daarom moeten duurzame en solidaire welvaartsindicatoren leidend zijn bij het nemen van economische beslissingen.

2 Het huidige begrip en beleid van economische groei moet op de helling:

  • verschuiving van materiële naar immateriële welvaartsvergroting
  • verschuiving van meer naar minder belasting voor mens en natuur
  • primaat van herverdeling boven verrijking

3 De urgentie van de hedendaagse sociale en ecologische problemen vereist drastische veranderingen van de economie, op basis van een sociaal contract.

Daarbij worden de volgende vragen beantwoord:
a Zijn de deelnemers het eens met de stellingen?
b Wat moet er gebeuren, hoe zetten wij de wissels om?
c Wat kunnen de deelnemers zelf doen?

De specifieke invalshoek van deze workshop is de volgende:
Er heeft in brede kring een erkenning plaatsgevonden van de betrekkelijke waarde van indicatoren als het bruto binnenlands product – BBP. Zeer recentelijk nog op de door de OESO en de Europese Commissie georganiseerde conferentie Beyond GDP. Ook zijn er diverse indicatoren ontwikkeld die een realistischer inzicht geven in welvaart en welzijn. Vergemakkelijken beide omstandigheden de mogelijkheden om op korte termijn beleid te ontwikkelen dat reëele antwoorden biedt op de urgentie van de bestaande mondiale ecologische en sociale vraagstukken? Zo ja hoe,

Discussieleider: Lou Keune (onderzoeker UvT, Vóór de Verandering)

Inleider 1: Roefie Hueting (FSNI)
Inleider 2: Brent Bleys (onderzoeker Vrije Universiteit van Brussel)
Inleider 3: Jan Juffermans (De Kleine Aarde)

Discussianten: Wim Dierckxsens (Dep. Eucumenico de Investigaciones, Costa Rica), Erik Paredis (CDO Gent), Peter van de Ven (hoofd Nationale Rekeningen CBS), Herman Stolwijk (CPB).