Workshop Duurzaaam Consumeren – Tilburg 2008

 

In deze workshop worden de stellingen besproken die voor de hele conferentie gehanteerd worden:

1 Mens- en natuurwaarden gaan uit boven geldelijke belangen. Daarom moeten duurzame en solidaire welvaartsindicatoren leidend zijn bij het nemen van economische beslissingen.

2 Het huidige begrip en beleid van economische groei moet op de helling:

  • verschuiving van materiële naar immateriële welvaartsvergroting
  • verschuiving van meer naar minder belasting voor mens en natuur
  • primaat van herverdeling boven verrijking

3 De urgentie van de hedendaagse sociale en ecologische problemen vereist drastische veranderingen van de economie, op basis van een sociaal contract.

Daarbij worden de volgende vragen beantwoord:
a Zijn de deelnemers het eens met de stellingen?
b Wat moet er gebeuren, hoe zetten wij de wissels om?
c Wat kunnen de deelnemers zelf doen?

De specifieke invalshoek van deze workshop is de volgende: Duurzaam consumeren wordt door steeds meer mensen en instanties gezien als een van de mogelijkheden om op korte termijn praktijken te ontwikkelen die reële antwoorden bieden op de urgentie van de bestaande mondiale ecologische en sociale vraagstukken. Ook de nationale overheden en verschillende gemeenten proberen gevolg te geven aan de steeds bredere oproep zelf verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om gebruik van menselijke en natuurlijke hulpbronnen. In Nederland heeft milieuminister Cramer zich daarbij aangesloten onder meer door een cradle to cradle beleid te willen stimuleren. In Vlaanderen is men een transitiearena gestart met overheid en middenveld. Van belang is duidelijkheid te krijgen over de mogelijke perspectieven van op sociale en ecologische duurzaamheid gerichte praktijken en beleid.

Discussieleider: Jeanine Schreurs (hoofdredacteur van het tijdschrift Genoeg)

Inleider 1: Marta Resink (Omslag, Werkplaats voor duurzame ontwikkeling)
Inleider 2: Dirk Geldof (socioloog)

Discussianten: Esmeralda Borgo (Netwerk Bewust Verbruiken), Huibert Boer (Kleine Aarde, marktplaats voor duurzaam leven), Joost Hardeman (PEACE), Jeroen van den Bergh (Universitat Autonoma de Barcelona, Vrije Universiteit – Amsterdam), Erik Mathijs (hoogleraar KU Leuven)