Workshop 7 – Media – vervolg


In Nederland bestaat een Slow journalism rubriek die de meest gelezen rubriek in jaren schijnt te zijn. Ook verschijnen hoe langer hoe meer documentairen in de filmzalen. We trekken hieruit de conclusie dat er een groeiend publiek bestaat voor meer diepgang. Hoofdredacteuren daarentegen zijn voornamelijk marketeers en minder journalist en kiezen makkelijker voor het goed verkoopbare nieuws.

We gaan op zoek hoe media macht kan uitoefenen, en algemeen werd gesteld dat het een goed idee is om Mo* toe te voegen aan Knack. Het geeft het nieuws en de duiding in Mo* een bepaalde status. Wordt Mo* meegestuurd met Flair, dan krijgt de informatie uit Mo* een heel andere status.

Tenslotte vragen we ons af wie de media zijn, en stellen dat de commercialisering van de media niet door hoeft te gaan. Uiteindelijk wordt regelmatig de bijdrage van Alma de Walsche aangehaald waarin zij stelt dat: “journalisten de opdracht hebben goed geschoold te zijn. Ze moeten een correct begrippenkader onwikkelen en de juiste boodschap vertalen.”

Met deze wijze woorden sluiten we de werkgroep af. We vatten nog even de leerpunten samen.
– Massamedia kan een medium zijn om onze doelgroep te bereiken
– Journalisten hebben de plicht geschoold te blijven en een juist begrippenkader te hanteren.
– Mogelijkheden voor een andere economische groei liggen binnen de handelsperspectieven
– We kunnen met nieuwe media op veroveringstocht gaan
– Positief nieuws geeft hoop en moed en verandering.