Workshop 5 – Groei en herverdeling – vervolg – Tilburg 2008

Reacties van de zaal
We zijn het eens over groei en herverdeling, maar moeten we dan niet nadenken over een strategie? Want de kloof verdubbelt enkel, terwijl we blijven zeggen dat we de mensen moeten mee hebben (draagvlakverbreding). Tijd voor actie!

We moeten niet rijk worden van, maar verrijken door de groei.

De uiteindelijke balans is te vinden bij een gematigde groei in het noorden en een sterkere groei in het zuiden. Ondanks een vrij hoog inkomen kan je een kleine voetafdruk hebben.

Niet alle groei verhoogt de ecologische voetafdruk. BV: groei in de dienstensector.

Duurzame economische groei bestaat niet, zolang je het hebt over het groeien van het BNP.

We zijn de aarde aan het opvreten, het enige wat kan helpen is dat we de aarde groter maken, maar dat is niet mogelijk. De aarde gaat vooral tenonder aan een mensenplaag. We moeten de groei van de wereldbevolking stop zetten anders komen we tot oorlog en dat is nog erger.

Als we bijvoorbeeld allemaal (inclusief chinezen…) gaan auto rijden, hebben we zelf geen lucht meer om onze auto te starten. We kunnen niet a en b tegelijk hebben. Gelukkig heeft China het probleem wel op tijd ingezien en de geboortebeperking opgelegd.

Ook via technologische groei kunnen we duurzaam tewerk gaan.

Conclusie van de discussies over de stellingen
Er moet een verschuiving komen van materiƫle naar immateriƫle groei. We moeten dus op weg naar een selectieve en duurzame ontwikkeling, waarbij de Noord-Zuidverhoudingen niet uit het oog mogen verloren worden. Verder werd er geconcludeerd dat er drastische veranderingen nodig zijn en er een nood aan een strategie heerst. Zo is er bijvoorbeeld de noodzaak aan een nieuwe mythe, een nieuw verhaal ( een positief verhaal van het streven naar gelijkheid om tot vrijheid te komen). Ten slotte worden ook zaken genoemd zoals begrenzing van de bevolkingsgroei en de vergroening van het belastingssysteem en de technologie.