Workshop 3 – Maatschappelijk middenveld – vervolg (2)

Marcel Schreurs vindt een anti-kapitalistische houding een verspilling van mogelijkheden. Ook Van Tongeren zegt dat je de mogelijkheden niet moet afkeuren voordat je een overtuigender alternatief hebt.

Conclusies
Tot slot sluit Frank Kohler de discussie met een aantal concluderende punten.

– Eerste conclusie is dat organisaties binnen het maatschappelijk middenveld in dit debat tamelijk versplinterd zijn en nog niet genoeg op een lijn zitten om echt samen te werken.

– Verder noemt hij als conclusiepunt dat de organisaties het er over eens waren dat maatschappelijke veranderingen altijd binnen het democratisch model moeten plaatsvinden.

– Ook noemde hij nog het belang van de diversiteit in niveaus waarop organisaties actief zijn, en dat dit ook tot verschillen leidt in een dergelijke discussie.