Workshop 2 – Sociale partners – vervolg – Tilburg 2008 (1)

 

Discussianten
Paul Beer: De economie moet wel bijgestuurd worden, maar niet radicaal hervormd worden zoals Susan George betoogde. Er zal meer aandacht moeten komen voor andere indicatoren. Dit om meer evenwichtigheid te brengen in de richting van duurzaamheid.

Op de vraag of er een sociaal contract moet komen voor de Sociale Partners, antwoordt Beer dat dit zeker niet een primaire taak is voor de Sociale Partners. Wel kunnen de partners ervoor zorgen dat het eigen beleid niet strijdig is met milieuwaarden. Zo zou men de leden kunnen overtuigen van kwalitatieve voorwaarden in de CAO.

Werkgevers moeten niet meer koste wat het kost omzet/winst maximaliseren.

Daan Dijk: Dijk begint dat niet alles tegelijk mogelijk is. Volgens hem is de economie onderdeel van de natuur, meten in de economie is dan ook alleen om te meten in dat kleine deel van natuur.

Volgens Dijk zal er een mandaat vanuit de politiek moeten komen om beleid voor bijvoorbeeld Sociale Partners op hoofdlijnen te sturen.

2. Het huidige begrip op basis van het BNP moet op de helling en er moet ruimte gecreeerd worden voor nieuwe indicatoren.

3. Er is geen duidelijke consensus, dit betekent dat er meer besef nodig is.

Bram Rutgers van de Loeff: Duurzaam plastic = afbreekbaar plastic. Dit om de betekenis van de term duurzaamheid te benadrukken.
Innovatie is mogelijk binnen grenzen, maar geen blauwdruk.

Jeroen Visser: Allereerst is er een breder welvaartsbegrip nodig.
Visser wil zoeken naar mogelijkheden om het belastingstelsel te vergroenen.
Daarnaast is het BNP een prima indicator voor haar context. Daarnaast zouden nieuwe indicatoren nodig kunnen zijn om andere zaken te meten.

Kajetan Hetzer: Hetzer houdt zich bezig met het testen op duurzaamheid van beleggingsdoeleinden. Het bevorderen van duurzaamheid ziet hij ook als een belangrijk punt.

Hetzer vindt dat de zaken holistisch moeten worden bekeken. We leven in het “systeem aarde” en daar moeten we het mee doen. Het systeem aarde kent zijn grenzen.

Wat betreft het BNP vindt hij dat er aanvullingen moeten komen in de zin van andere instrumenten, indicatoren.

“Het waterverbruik neemt meer toe door consumptiegedrag dan door bevolkingstoename”. Hiermee wil Hetzer aangeven dat je het realistisch en praktisch moet benaderen.

Opmerkingen van overige aanwezigen
Kapitalisme dwingt => investeringen in slechte systemen, dit geldt ook voor Sociale Partners, zie landmijnen en klusterbommendiscussie van afgelopen jaar.

De Ecofootprint als indicator of gemonetariseerd.

Gelijke ecologische gebruiksrechten voor iedereen!

We leven in het zgn. democratische Westen, echter een van de machtigste factoren, de multi/transnationals worden niet democratisch bestuurd. Tijd voor bedrijfsdemocratie! Inspraak in wat er geproduceerd wordt en inspraak in waar men zich vestigt.

Opmerking Willem Hoogendijk bij workshop Sociale Partners,
conferentie Comfortabele Waarheid, Tilburg 10-1-08
NB. Tijd voor opmerkingen van de aanwezigen-zonder-spreekbeurt: één minuut. (voor zes mensen die hun vinger hadden opgestoken. Dus 6 minuten voor ‘het volk’. Kon Paul ook niet helpen. Teveel discussianten. Meer hoorcollege dan workshop. Punt voor de evaluatie.)

Er hebben hier drie bankiers als discussianten gesproken. Er zijn hier geen of weinig andere ondernemers. En dan bedoel ik echte ondernemers, niet gesalarieerde bobo’s van grote ondernemingen die zelf geen risico dragen maar wel vaak de woordvoerders zijn voor alle ondernemers. Bankiers gaan over kapitaal, de dominante productiefactor in de economie die, door zijn aandrijvende werking, voor groeidwang zorgt. Voor het kapitaal is de gewone ondernemer eigenlijk een arbeider in buitendienst. Hier is een bondgenootschap te sluiten met werknemers. Ik wil de bedrijvigheid bevrijden van die groeidwang en dus van het overheersende geldsysteem. Money from master to servant. Van nabij maakte mijn familie mee hoe een goed sociaal bedrijf als Stork in de jaren dertig door kapitaal van buiten werd overgenomen (meest waarschijnlijk wel) en zich hard ging opstellen.

Vervolg >>>