Workshop 2 – Sociale partners – Teksten en verslagen – Tilburg 2008

verslag Thijs Struijk

Download

Deelnemers
Paul Metz (Integer Consult) Geert Janssens(Verbond van Kristelijke Werkgevers), Eddy Haket (bestuurder vakcentrale MHP), Paul de Beer(bijzonder hoogleraar Abeidsverhoudingen, UvA), Daan Dijk (Rabobank, Nederland), Bram Rutgers van de Loeff (secretaris Global Compact Nederland; lid adviespanel Triodosbank), Jeroen Visser (beleidsmedewerker FNV), Kajetan Hetzer (SNS Asset Management /SNS REAAL Waterfonds)
Hiernaast zijn nog ruim 20 geinteresseerden aanwezig.

Inleidend
Dhr Paul Metz is voorzitter/gespreksleider van de workshop. Metz is als onafhankelijk adviseur bekend met bedrijfsleven en overheden. In het bedrijfsleven zijn er volgens hem grote verschillen in perceptie van de problemen.

Metz zelf geeft aan dat hij in het kader van de ecologisch toestand enerzijds een pessimist is, vanwege bestuurders, maar een optimist is vanwege de voortschrijdende technologische inzichten en ontwikkelingen. Hij is benieuwd wat Sociale Partners zichzelf voor rol toebedelen in wat ze kunnen betekenen voor/tegen het ecologische verval.

Het is de bedoeling dat hoofdsprekers in 10 minuten de stellingen doornemen en daarop volgend de verschillende discussianten 4 minuten. Metz geeft aan dat hij de stellingen nogal normatief van aard vindt.

Hoofdspreker 1. Janssens Download
Volgens Janssens is het huidige economische model vrij goed in staat om met de ecologische problematiek om te gaan. Het zal op punten slechts bijsturing nodig hebben. Het BNP/BBP is volgens Janssens een goede maatstaf. Daarnaast zijn er geen kwantitatieve methoden voor handen om geluk te meten.

Als ik hem goed heb begrepen ligt de kracht verscholen in 1. democratie 2. vrije markt 3. de technologische factor.

Janssens vervolgt in een rap tempo zijn betoog en gaat verder in op stelling 2. Wat is immateriĆ«le welvaart? De monetaire economie is in staat om zaken een prijskaartje te geven, rendabel te maken en zo kan iedereen zich ontplooien. Het kapitalisme brengt ongelijkheid, maar deze wordt tegelijkertijd ook weer afgevlakt. Te veel gelijkheid is ook niet goed. “Het primaat van herverdeling is valser dan verrijking.”

In stelling 3 beaamt Janssens dat de urgentie hoog is. Echter Sociale Partners gaan de kar niet trekken omdat zij de gevechten in hun eigen loopgraven moeten voeren.

Tot slot zegt Janssens dat globalisering een uitdaging is en dat er geen beter alternatief is dan die van de vrije markt. Opmerkelijk is zijn standpunt dat een goede prijs voor een vat olie rond de 100$ of zelfs hoger zou moeten liggen om een goed milieubeleid op innovatie te kunnen voeren.

Hoofdspreker 2. Haket Download
Als tweede komt Eddy Haket van de vakbond MHP aan het woord.

Haket start met de opmerking dat het eco-component relatief nieuw is voor de Sociale Partners. Hij voegt eraan toe dat er via internationale wegen voor het MHP wat mogelijk moet zijn. Volgens Haket zou een stimulering van telewerken een bijdrage kunnen leveren aan de milieuproblematiek. Hierin kan Sociale Partners een belangrijke rol spelen vanuit het oogpunt van de CAO.

In reactie op stelling 1, geeft Haket aan dat er veel meer moet worden ingezet op ketenaansprakelijkheid om bijv. kinderarbeid te voorkomen. Laat wat de welvaartsindicatoren betreft het CPB en het CBS onderzoek doen naar andere criteria, aldus Haket. Het huidige BNP kan blijven, maar moet vooral in haar context worden bekeken.

Volgens Haket is herverdeling niet van belang, echter een onderbouwing hiervan heb ik niet kunnen optekenen. Welzijn is uiteraard wel belangrijker dan welvaart.

Inleidend op stelling 3 zegt Haket dat 60% van de leden tevens lid is van een milieuorganisatie als Greenpeace, WNF etc… Echter de leden willen niet dat de Sociale Partner zich gaat bemoeien met milieu, want daar zijn de milieu-organisaties voor. Wellicht kunnen de Sociale Partners wel meer de handen in een slaan met de milieu-organisaties. Op de vraag of de milieu-organisaties dan in de SER vertegenwoordigd zouden moeten zijn, antwoord Haket ontkennend omdat daar niet over ecologisch beleid wordt gesproken.

Volgens Haket zouden Sociale Partners in de kantlijn wel hun leden kunnen informeren en zo kunnen bijdragen aan het consumentenbewustzijn met betrekking tot milieuzaken.

Vervolg >>>