Kerngroep Platform DSE – Jan Juffermans

Juffermans, Jan

Oegstgeest, 1945

Studeerde marketing/reclame en een aantal jaren sociologie en filosofie in Leiden, en werkte 14 jaar in het bedrijfsleven: op de afd. publiciteit van Sikkens/Akzo (Sassenheim) en als adjunct-directeur bij de internationale uitgeverij Inter Documentation Company in Leiden.

Hij werkt sinds februari 1978 bij/voor De Kleine Aarde, het landelijk ‘Centrum voor Duurzaam Leven’ in Boxtel – www.dekleineaarde.nl. Aanvankelijk als uitgever/hoofdredacteur, later als beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling en is toen vooral actief geweest met gemeenten en de Lokale Agenda 21, op basis van de ‘Agenda 21’ van de VN-duurzaamheidsconferentie in Rio de Janeiro in 1992.
In mei 2010 ging hij formeel met pensioen, maar met het werk gaat hij door als zzp-er onder de naam Voor Mondiale Duurzaamheid.

De laatste 12 jaren voerde hij diverse proefprojecten uit met het Canadese model van de Mondiale Ecologische Voetafdruk. Zie de informatie op www.voetenbank.nl. Op www.duurzaamheidinactie.nl staat de meest recente quick scan. Er zijn ook scans om meer in detail te meten: www.vakantievoetafdruk.nl, www.voedselvoetafdruk.nl, www.klimaatvoetafdruk.nl en www.mobiliteitsvoetafdruk.nl.

Met de methode van de Voetafdruk kan o.a. worden gemeten hoeveel ruimte van de aarde door de mens in beslag is genomen en hoeveel er nog voor de natuur over is. De huidige mondiale overshoot van ong. 40% leidt tot diverse nare gevolgen, zoals de snelle klimaatverandering, het uitsterven van soorten en de overbevissing, die het leven op aarde in ernstige problemen brengen. Door de klimaatverandering vallen er per jaar al 300.000 extra doden, vooral in arme landen.

Jan gaf en geeft lezingen en publiceerde vele artikelen en andere publicaties; zie de (nog incomplete) bibliografie op www.janjuffermans.nl. Zijn meest recente boek is ‘Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk; over de mondiale gebruiksruimte, duurzaamheid en mensenrechten’ (ISBN 90 5637 839 2, Lemniscaat, 2006), ook gratis te downloaden van www.janjuffermans.nl .