Kerngroep Platform DSE – Geertje Witte – Rang

Witte – Rang, Geertje

Geboren op 17 februari 1954 in Amsterdam

Studeerde theologie in Kampen van 1972-1978.

Was van 1979-1982 studiesecretaris bij het Deputaatschap ter Bestudering van het Oorlogsvraagstuk (adviescollege van de synode van de Gereformeerde Kerken), en uit dien hoofde nauw betrokken bij de IKV-campagne tegen de kernwapens.
Van 1982 tot 2007 werkte ze als onderzoeker bij de Stichting OSACI (Amsterdam) die fuseerde tot Oikos (Utrecht).

Ze hield en houdt spreekbeurten en publiceerde en publiceert over verschillende onderwerpen op het terrein van economie en oecumene, zoals de schuldenproblematiek, kritisch beleggen, globalisering, kerkelijk spreken over economie.

In 2008 promoveerde ze in Utrecht op het proefschrift“Geen recht de moed te verliezen”, een intellectuele biografie van de econoom en oecumenicus Harry de Lange, onder meer bekend door het boek dat hij samen met Bob Goudzwaard schreef: Genoeg van teveel, genoeg van te weinig, over de economie van het genoeg.

Als lid van de vereniging Kerk en Vrede en diens Theologische Werkgroep is ze ook betrokken bij publicaties over conflict en geweld, zoals het boek “Oorlog verkopen. Over taal, media, religie en propaganda” uit 2009.