Waarom de relevante mensen zo weinig weten

mind-the-gap-1876790_640Enkele gedachten, die mogen leiden tot het meedenken door de lezers van het Platform DSE (kort PDSE) om nieuwe mogelijkheden te vinden voor effectiever lobbyen in het algemeen belang. Eerst onze ambitie. Daarna wie de relevante mensen zijn en hoe we hen kunnen bereiken. Tenslotte waarom zij zo weinig weten.

De ambitie van het PDSE

De zo snel en aanvaardbaar mogelijke transitie naar een duurzame, dus ecologisch en economisch stabiele en solidaire, maatschappij vraagt de toepassing van veel nieuwe kennis en inzichten. Degenen die ons regeren en die ons via media informeren hebben deze niet in hun opleiding en werk meegekregen. Er is in de bestuurlijke klasse – de elite – een grote kennisachterstand over ‘moderne economie’ in de brede betekenis. Daardoor is er veel ongenoegen over de kwaliteit van ‘de politiek’ ontstaan, die te afhankelijk is geworden van de door grote belangengroepen, bedrijfslobbies, aangereikte voorstellen. Zwak openbaar bestuur is de moeder van elke crisis. Daarom wil het Platform de nieuwste kennis en ervaringen omtrent duurzame ontwikkeling bestuderen en zo snel mogelijk beschikbaar maken voor permanente nascholing van de elite. Wij willen de beslissers in onze maatschappij informeren over ‘vergeten’ en onbekende aspecten van een bredere welvaart op langere termijn, dan de meesten nu kennen.

Zwak openbaar bestuur is de moeder van elke crisis.

Onze doelgroep

De publicaties van het Platform zijn gericht op mensen die tot de elite behoren of deze met informatie en meningen beïnvloeden. Wie zijn dan de subdoelgroepen ? Dat zijn geïnteresseerde burgers = kiezers, andere NGOs, journalisten en politici ondersteunende organisaties. Ook opleidingen, die de politiek sterk beïnvloeden, bijvoorbeeld van economen en journalisten, zoeken wij op.

Wij gaan uit van het primaat van de politiek op alle niveaus: wijk, gemeente, … enz, wereld. Beslissers zijn alle burgers als kiezer, als opvoeder en als consument van goederen en (ook financiële) diensten. Onze politici beslissen veel namens ons en hebben een eigen achtergrond qua opleiding, sociaal milieu en vaak werkervaring. Tijdens het volksvertegenwoordigen en besturen worden zij geïnformeerd vanuit hun kiezers, belangengroepen, zowel direct als via de media, en (na)geschoold door hun partijorganisatie.

Hoe bereiken wij hen

Nieuwe kennis, ervaringen en inzichten onder de aandacht brengen van deze doelgroepen is een gevecht om aandacht in concurrentie met de informatie-overvloed. Ook de gangbare media zijn in een voortdurende zoektocht naar hun plaats in de maatschappij verwikkeld – met de nieuwe media en de trend van feitenvrije of zeer eenzijdig onderbouwde opinievorming.

Het Platform start niet vandaag en heeft bekendheid verworven bij een achterban, politici en journalisten, die graag op de hoogte willen blijven.

Ons voornaamste kanaal is de website, waarop opinies en attendering op artikelen worden gepubliceerd. Soms worden artikelen geplaatst op de webkrant DuurzaamNieuws, die een veel groter bereik heeft en geregeld reacties en discussie oplevert.  Leden van het Platform geven lezingen en nemen deel aan discussies op uitnodiging voor uiteenlopende gezelschappen. Hierbij is dialoog en het ontdekken van nieuwe behoeften aan kennis, analyse en informatie.

Om politici en journalisten te bereiken stuurt het Platform ad hoc voorstellen, commentaren en rapporten over specifieke, actuele thema’s aan personen, fracties, wetenschappelijke bureaus en redacties. Deze kunnen leiden tot gesprekken, hoorzittingen en interviews.  Voor de gewenste permanente educatie van onze politici en journalisten is een veel grotere intensiteit hiervan nodig. Mogelijk is via Twitter nog veel maatwerk mogelijk. Ook meer vrijwillig meedoende deskundigen zijn welkom.

Het kennisniveau van onze doelgroep

De politiek relevante thema’s van het Platform zijn economisch in brede zin, d.w.z ecologisch, sociaal, monetair, fiscaal en bestuurskundig. Uit het voorgaande mag al duidelijk zijn geworden dat de ontwikkeling van de maatschappij in de nu plaatsvindende en versnellende Grote Transitie onvermijdelijk heeft geleid tot een grote en toenemende kennisachterstand in de politiek en het bestuur. Op alle genoemde terreinen is de ontwikkeling van nieuwe kennis door onderzoek en ervaringen in heel Europa en daarbuiten snel en deze komt te langzaam via de traditionele kanalen terecht bij druk (met de waan van de dag) bezige politici en media.

Vandaar dit artikel en de oproep tot meedenken.

Paul Metz, lid Platform DSE

reacties welkom: metz /at / integer-consult.com