Steun Platform DSE

Ja, ik help mee de transitie naar een duurzame en solidaire economie te versnellen

Met uw steun kunnen wij onze invloed op de politiek en de samenleving vergroten. Uw gift komt geheel ten goede aan een duurzame en solidaire economie. Platform DSE heeft een eigen bankrekening, die beheerd wordt door de Stichting Our New Economy (ONE). Deze stichting is in 2017 voortgekomen uit Platform DSE, om het denken over de economie te veranderen. PDSE en ONE blijven nauw samenwerken.

Ik doe een eenmalige gift

Eenmalige giften aan het Platform Duurzame en Solidaire Economie zijn van harte welkom. U kunt u eenmalige gift doen door het donatieformulier in te vullen, of rechtstreeks een bedrag over te maken naar de PDSE-rekening bij Stichting Our New Economy: NL 40 TRIO 0338 7268 10.

Ik word Vriend en doneer jaarlijks aan Platform DSE

Als u ons een warm hart toedraagt en meerdere jaren achter elkaar wilt schenken, kunt ook vriend worden van het platform en ons machtigen om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven. In het formulier hieronder kunt u de eerste optie aanvinken. U machtigt ons dan om het aangegeven bedrag jaarlijks af te schrijven en beëindigt de jaarlijkse donatie door het bij ons op te zeggen (of bij uw bank).

Giften aan Stichting Our New Economy zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting binnen de daarvoor geldende regels (zie ‘schenken met belastingvoordeel’).

[Form id=”11″]

Schenken met belastingvoordeel

Stichting Our New Economy is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting door de Belastingdienst wordt erkend als goed doel. Voor u zijn giften aan Platform DSE via de Stichting Our New Economy aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen daarvoor geldende regels.