Ondertekenaars K – Z : De ‘Verklaring van Tilburg’/’Declaration of Tilburg’

Ondertekenaars K – Z

The following individuals and organizations expressed their support for the ‘Tilburg Declaration’ K – Z

 • Kallenberg , Freek ; redacteur Milieudefensie Magazine ; NL
 • Kekem , Dirk van ; retired, local activist, leader Socialist Party ; NL
 • Kerkhof , Hetty ; masseur/coach ; gaianova ; NL
 • Kerkwijk , Pieter A. ; zelfstandige ; singaned international ; NL
 • Kern , Jean ; leraar ; Primates Helping Primates ; NL
 • Kestens , Guy ; muziekleraar/producer ; K&Co, vzw Kontekst ; BE
 • Keune , Hans ; wetensch.onderzoeker ; Universiteit Antwerpen ; BE
 • Kijne-Knop , Rix ; gepensioneerd ; NL
 • Kimpe , Frederiek De ; econoom ; BE
 • Kinder , Lieve de ; docent ; BE
 • Klein Ganseij , G. ; NL
 • Klein Hesselink , J. ; NL
 • Klein Tijssink , Albert ; NL
 • Klip , Hugo V.M. ; docent ; Hanzehogeschool Groningen ; NL
 • Koedam , Ineke ; zelfstandige, Weerschijn – praktijk voor afscheidsbegeleiding en rouwverwerking ; NL
 • Koenen , Vera ; inkoopster IHC ; NL
 • Kok , Richard ; milieu-adviseur ; NL
 • Komar , Stasio ; Stichting Pequeno ; NL
 • Kooistra , Simon ; onderwijzer ; NL
 • Kooke , Anke ; consultant/trainer, WILPF ; NL
 • Kopnina , Helen ; docent/onderzoeker ; UvA ; NL
 • Koster , Jan ; kandidaat lid Derde Kamer (2008-2009) ; NL
 • Koudelova , Marketa ; student Wageningen University ; CZ
 • Kouw , Inge ; kantoormanager ; NL
 • Kouwenberg , Saskia ; trainer ; CoCon ; NL
 • Krajenbrink , Gerrit ; adviseur landschapsbescherming en -versterking ; St. Natuur en Milieu, Aalten ; NL
 • Krekels , Doortje ; sociaal/cultureel en ecologische tuin Ut Rooie Bietje ; NL
 • Kruif , Koen de ; internationaal milieukundig adviseur ; DCMR Milieudienst Rijnmond ; NL
 • Kuipers , Ardy ; directeur/eigenaar ; Orgadesk ; NL
 • Kunst , Douwe ; ambtenaar/project adviseur ; NL
 • Kurt , Clarysse ; financiën ; BE
 • Kusenuh , Leonie ; cursusleider/coördinator Herstellen doe je Zelf ; Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid ; NL
 • Laar-Graven , C.C. van ; NL
 • Lambrechtsen , Floris ; director/founder Double Dividend BV ; NL
 • Lambrechtsen , Nikel ; directeur ; Plato Intern. BV, duurzaam hout ; NL
 • Lammers , Anna ; zelfst.trainer/coach ; arion coaching & training ; NL
 • Lans , Hans van der ; bioloog-ecoloog ; Ecoplan Natuurontwikkeling ; NL
 • Larsen , Maiken ; freelance journalist ; DK
 • Ledent , William ; vm ambtenaar ; BE
 • Leemans , Micheline ; medewerkster De Kleine Aarde ; NL
 • Leenhoff , J.W. van ; adviseur ; VMD-Leiden ; NL
 • Leeuw , Ramon de ; sociaal-pedagogisch hulpverlener ; NL
 • Leeuwen , Jose van ; verpleegkundige ; Haags Vredes Platform ; NL
 • Lek , Bram van der ; bioloog, ; ex-lid Eerste- en Tweede Kamer en Eur. Parlement ; NL
 • Lem , Ben van der ; oud lid De Derde Kamer ; NL
 • Liem , G.I. ; econoom ; Maid ; NL
 • Lievens , Erik ; projectleider ; BE
 • Lievense , Peter ; hoofdredacteur ; Digitaal Bestuur ; NL
 • LIMBURGS SOCIAAL FORUM , ; BE
 • Lintmeijer , Bert ; NL
 • Littel , Willem ; senior manager Capital Markets & Investor Relations ; BNG ; NL
 • Looman , Jan ; docent mrketing ; Universiteit van Tilburg ; NL
 • Loon , Fieneke van ; onderz. duurzame mobiliteit ; Ministerie van SZW ; NL
 • Lotringen , René van ; milieuadviseur ; NL
 • Lugt , Ceciel van der ; pedagogisch doctorandus ; ex-De Kleine Aarde ; NL
 • Luiten , Johannes ; docent economie VO ; NL
 • Luttikhuis , Monique ; stedenbouwkundige ; Arcadis ; NL
 • Maas Geesteranus , Tilia E ; trainee ; Cordaid ; NL
 • Maas Geesteranus , Chris ; medew internationale zaken ; IVN Nederland ; NL
 • Macville , F. ; kapitein ; NL
 • Maesschalck , Marc A.P.M. De ; aardrijkskundige, gepensioneerd ; BE
 • Malcorps , Johan ; coördinator politieke cel Groen! ; Groen! ; BE
 • Man , Joh.C.J. de ; sociaal geneeskundige ; Ver.tot Bev. van de Alg.Gezondheidsz. Dr.J.Penn. ; NL
 • Manders , Lea ; voorzitter ; Partij voor Mens & Spirit ; NL
 • Mandjes , J.J. ; energie adviseur ; Stichting Collusie ; NL
 • Mansholt , G.H. ; NL
 • Mansholt , Bineke ; oud-maatschappelijk werker ; NL
 • Mansvelt , Jan Diek van, dr.sc. ; NL
 • Mathijssen , E. ; medewerker PR ; wereldwinkel Elst ; NL
 • Mattheus , Wilfried ; Engineering & Milieu ; VCST-STC ; BE
 • Matthijsen , Damaris ; CGO GET/Chair GET Foundation ; NL
 • Mebius , H.J. ; environmental consultant ; NL
 • Meester , Jaap ; administrateur ; NL
 • Meijer , Gerard ; NL
 • Meijl , Marc van ; (Sustainable) Tourism Management Consultant ; NL
 • Mermans , C.C.A.M. ; onderneemster ; Mermans Translations ; NL
 • Mertens , Jan ; beleidsmedewerker ; Groen! ; BE
 • Metz , Paul ; directeur/adviseur ; INTEGeR… consult ; NL
 • Meuleman , Elisabeth ; beleidsmedewerker ; Groen! ; BE
 • Meulen , Debbie van der ; ; NL
 • Meulen , Elizabeth ter ; duurzaam consumente en belegger ; NL
 • Mieden , B.J.P. van der ; voorz. Bestuur ; St. Globaliseringscentrum ; NL
 • Missal , Bernd ; treindienstleider ProRail ; NL
 • Mitzman , Arthur ; historicus ; Concerned Citizens against Climate Change ; NL
 • Moens , Charles ; ambtenaar OCMW ; BE
 • Moeskops , Bram ; wetenschappelijk medewerker ; Terra Reversa ; BE
 • Mol , Irene ; Stichting Pequeno ; NL
 • Moll , Henk ; Hoogleraar ; Rijksuniversiteit Groningen ; NL
 • Moorrees , F. ; illustrator, secretaresse ; RU Groningen ; NL
 • Mostrey , Bruno ; inhoudelijk coördinator ; Jong Groen! ; BE
 • Mulder , Frank ; journalist ; NL
 • Muller , Emil ; promotie-onderzoeker ‘besluitvormingsprocessen in een transitie naar een duurzaam energieregime’ ; Beyond the Walls ; NL
 • Murshed , Syed Mansob ; professor Institute for Social Studies ; Bangladeshi ;
 • Muysken , Joan ; hoogleraar economie ; Univ. Van Maastricht ; NL
 • Naaijkens , Sjef ; directeur ; St. Raakveld Creatieve Werkplaatsen ; NE
 • Nederbragt , Bert ; voorzitter ; Stichting Werelddelen ; NL
 • Neels , Jan ; leraar economie ; Ichtiuscollege Veenendaal ; NL
 • Nek , G.P. van ; NL
 • Nennie , Piet de ; NL
 • Nijman , Pieter ; directeur ; Shipitsmarter.com ; NL
 • Nijmeijer , ; huisvrouw ; NL
 • Nilevett , Ecila ; humanistica ; NL
 • Nimwegen , Marieke van ; bedrijfsjournalist ; NL
 • Noorda , Boyd ; duurzaam mediamaker ; Socia Media ; NL
 • Noordegraaf , Herman ; hoogleraar diaconaat ; Protestantse Theol. Universiteit – Leiden ; NL
 • Noordhoek , Max ; gemeenteraadslid ; GroenLinks ; NL
 • Nuhaan , O. ; NL
 • Oegema , Drs. Tammo ; senior consultant duurzaamheid ; IMSA Amsterdam ; NL
 • Oelen , Esther ; mbulant begeleidster BI ; verstandelijk gehandicapten zorg ; NL
 • Olthoff , Anke ; zzp-er groene projecten ; NL
 • Oostveen , R. van ; medew. Duurzame Ontwikkeling ; COS Zuid-Holland Zuid ; NL
 • Os , Roos van ; onderzoeker ; SOMO ; NL
 • Oudenniel , Rene A.J. van ; zelfst. Projectontwikkelaar ; Merataua ; BR
 • Ouwejan , Hans ; directeur St. CIF ; Climate Innovation Platform World Wide ; NL
 • Overgaauw , Chantal ; journalist ; Woordlicht ; NL
 • Oyen , Ludo van ; directeur ; ValQuest BV ; NL
 • Padmos , Dirk-Jan ; HR Consultant ; NL
 • Paepen , Leo ; ; BE
 • Paré , René ; directeur ; MAD emergent art center ; NL
 • Paredis , Erik ; onderzoeker ; Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, Univ.Gent ; BE
 • Pasch , Joep van de ; taalkundige ; NL
 • Pasmans , Coert ; operator ;
 • Passier , Eveline ; PR-assistente Muzima Tilburg ; St. Muziekinstrumentenmuseum ; NL
 • Pater , Alberic ; consultant sustainable entrepreneurship ; Triodos Facet ; NL
 • Paulssen , Jan ; initiatiefnemer ; Art d’Eco, acad.voor duurzaam ondernemerschap ; NL
 • Peeters , Jef ; hoofdredacteur ; Oikos, Forum voor Soc.-Ecologische Verandering ; BE
 • Peeters , W. ; beleidsmedewerker ; COS ; NL
 • Pelders , Raymond ; senior accountmanager ; Eco Systems ; NL
 • Peltenburg , H. ; moniale ; NL
 • Pepermans , Yves ; student ; GRAS, JNM ; BE
 • Peterse-Nolet , Patricia M.L. ; NL
 • Pevernagie , Bert ; student ; VU-Brussel ; BE
 • Pijnenburg , Tom ; ondernemer ; TilburgZ.nl ; NL
 • Poederooijen , Jan van ; schoolleider ; NL
 • Poldervaart , Saskia ; universiteir medewerkster ; NL
 • Prins , Jan ; vrijwilliger, LETS, Permacultuur, WereldWinkel ; NL
 • Prins , Rene ; gepensioneerd ; NL
 • Prins , Francis ; adviseur, Bureau voor Duurzame Kwaliteit ; NL
 • Prins , Frances ; zelfstandige ; bureau voor duurzame kwaliteit ; NL
 • Prins , G ; NL
 • Pruijser , Martijn C. ; WIA – web-, it- en administratieve dienstverlening ; NL
 • Prycker , Valerie De ; wetensch. Onderzoekster ; Universiteit Gent – vakgroep Wijsbegeerte ; BE
 • Puik , A.L. ; technisch medewerker ; NL
 • Quinones jr. , Benjamin ; economist ; CSRSME Asia ; PH
 • Raaphorst , Shakila ; stagiaire ; De Kleine Aarde ; NL
 • Radstake , Herman ; redactielid Platform De Linker Wang ; NL
 • Raf , Allaert ; documentalist ; Wereldcentrum Oost-Vlaanderen vzw ; BE
 • Rama , M. ; ; NL
 • Raven , Dr. Diederick ; univ.docent/direct of study CAMM ; Univ. Van Utrecht ; NL
 • Rees , R. van ; directeur ; Greenchoice ; NL
 • Reijntjes , Coen ; informatie manager duurzame endogene ontwikkeling ; NL
 • Remmers , Anton ; adviseur duurzaamheid ; antonEr advies ; NL
 • Resink , Marta ; opbouwwerkster ; Omslag – werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling ; NL
 • Rietbergen , Dennis ; ondernemer ; Goede dingen promotie ; NL
 • Rietkerk , Oscar ; Gemeenteraadlid Tynaarlo -GroenLinks ; NL
 • Rijsdijk , Steven Michiel ; ondernemer, Zonnespel ; NL
 • Riksman , P.L. ; gepensioneerd ; NL
 • Roda , A.B. ; econoom ; E.V.V. ; NL
 • Rodenburg , Marte ; NL
 • Rodenburg , Simon ; gepensioneerd werktuigkundige ; NL
 • Rodenburg , Eveline ; NL
 • Roell , Gijs ; intern milieucoordinator ; ANWB ; NL
 • Romeijn , Myrthe ; MSc student Organic Agriculture (WUR) ; NL
 • Romme , P.C.A.M. (Petra) ; beleidsondersteuner ; Congr. Zusters van Liefde ; NL
 • Roorda , M.J. ; oud-ondernemer, kwaliteitszorgexpert; grafimedia ; NL
 • Ruijg , Gerrit Jan ; energie-onderzoeker ; ECN ; NL
 • Ruijter , Mirjam ; MCS international NL
 • Ruiter , Henk de ; NL
 • Ruyter , Theo ; ; Comité tegen de GDG ; NL
 • Sanden , Heleen van der ; uitgever ; Genoeg Magazine ; NL
 • Schaik , Richard van ; student ; NL
 • Schans , I. v.d. ; medew. Natuurvoedingwinkel ; NL
 • Scharten , Daran ; NL
 • Schendel , Steven van ; docent Mens en Natuur/biologie ; Pieter Jelles Montessorischool ; NL
 • Schepers , Steven ; educatieverantwoordelijke ; Oxfam-Wereldwinkel Hasselt ; BE
 • Schets , Roberto ; beheerder ; Gered Gereedschap ; NL
 • Schipper , Mineke ; professor of intercultural lit.studies ; Univ van Leiden ; NL
 • Schmid , Peter ; Professor emeritus ; TU Eindhoven ; NL
 • Schockaert , Tim ; medew. Duurz.lokaal milieubeleid ; WWF ; BE
 • Schoen , Nico ; maatsch./sociaal ondernemer ; Bureau Netwerk/Werk Voor Mekaar ; NL
 • Schoenmaker , Biba ; econoom, adviseur & onderzoekster waardengedreven ondernemen ; Vereniging Solidair ; NL
 • Scholma , Robert ; progr.directeur ClimateStewards ; A Rocha en Tear ; NL
 • Schoonhoven , Evert van ; fractielid Prov.Staten Nrd-Brabant ; GroenLinks ; NL
 • Schoorlemmer , Niels ; promovendus ; Techn. Universiteit Eindhoven ; NL
 • Schreurs , Janine ; journalist/onderzoeker ; tijdschrift Genoeg/Univ.v. Maastricht ; NL
 • Schrijer , Hans ; psycholoog ; Praktijk Schrijer ; NL
 • Schut , M. ; leefgroep Bethanie ; NL
 • Schut-Hakvoort , R. ; gepensioneerd boerin/secretaris ; Werkgroep Landbouw en Inkomen ; NL
 • Schwarz , ir. P.G. ; strategy consultant ; Twynstra Gudde ; NL
 • Segers , Leon J.J. ; econoom ; Segetia bemiddeling bv ; NL
 • Seghier-Naber , ; groepsleerkracht/redacteur ; basisschool/media-ontwikkelingsorgansiatie ; NL
 • Sercu , Bert ; duurzaamheidsadviseur ; durabilis ; BE
 • Sies , Einar ; NL
 • Sigmond , Thea ; management assistent/deeltijd student milieunatuurwetensch. ; Erasmus MC/Open Universiteit ; NL
 • Sinnema , Theo ; gepensioneerd ; NL
 • Slegers , Veerle ; scholingsmedewerker ; SP ; NL
 • Slob , Andre ; thuishulp A ; Amsterdam Thuiszorg ; NL
 • Sluijs , Irina van der ; journalist ; NL
 • Sluys , Willem ; oud-directeur Rabobank Monnickendam-Waterland ; NL
 • Smit , F. ; gepensioneerd ; NL
 • Smit , Henk ; oud docent netuur- en scheikunde ; NL
 • Smits , Hanny ; documentalist ; omroep Brabant ; NL
 • Smits , Willem ; zelfstandig adviseur ; Blue Albatros BV ; NL
 • Smulders , Peer ; NL
 • Smulders-Dane , ir Sietske ; docent/onderzoeker Duurzame Ontwikkeling, Fontys Hogeschool Engineering ; NL
 • Snip , Wouter F.A. ; filmmaker ; Kleine Beer Films ; NL
 • Spaans , Ulbe ; steunraadslid/fractiemedewerker ; GroenLinks ; NL
 • Spijk , Dimitri ; kunstenaar ; NL
 • Spille , Hilde ; booking agent ; Paperclip Agency ; NL
 • Sprang , Will van ; gepensioneerd ; NL
 • Spreen Brouwer , H.J.F. ; jurist ; rijksoverheid ; NL
 • Spruyt , Ernesto ; NL
 • Stam , Laurien ; grafisch ontwerper ; STAM grafisch ontwerp ; NL
 • Stappen , Niels van der ; innovatie adviseur ; CDA-duurzaamheidsberaad ; NL
 • Steekelenburg , Koen van ; student ; NL
 • Steekelenburg , Gerard van ; software designer ; NL
 • Steenbeek , Arnold ; ondernemer ; Heart Selling ; NL
 • Stemmer , R.W. ; voorzitter ; Enviro-Net ; NL
 • Stemmler , I ; voorzitter ; St. Gender Budgeting Promotion ; NL
 • Stoffel , A.S. ; vertaalster ; NL
 • Stoppelenburg , Paul ; sales manager ; ASN Bank Nederland ; NL
 • Struijk , Thijs ; ondernemer ; www.groenegids.nl ; NL
 • Stuehmeier , Juergen ; diaconaal vrijwilliger ; Voluntarius ; DE
 • Stuehmeier , Heide ; diaconaal vrijwilliger ; Voluntarius ; DE
 • Suijkerbuijk , Marcel ; NL
 • Suykerbuyk , Bieke ; beleidsmedew. Duurzame ontwikkeling ; Natuurpunt Educatie ; BE
 • Tempelman , Lars ; administrateur ; NL
 • Terlaak , Edi ; student ; RU Groningen, UvAmsterdam ; NL
 • Terwiel , Marlous ; cartograaf – illustrator ; NL
 • Teule , Gerrit ; technisch wetensch. Schrijver ; NL
 • Thelosen , ir.ing. R. ; Hogeschooldocent/publicist ; Fontys HBO Techn. Bedrijfskunde ; NL
 • Thomas , Rudi ; consultant ; NL
 • Thung , Mady A. ; retired professor of sociology of religion ; NL
 • Tibosch , J.W. ; theoloog ; NL
 • Tijen , A.M. van ; sociaal-pedagogisch hulpverlener ; NL
 • Tillie , J.A.C. ; NL
 • Timmer , H.J.A. ; voorzitter ; St. Merataua Nederland ; NL
 • Timmer , Rien ; directeur ; Ver. Exodus Nederland ; NL
 • Tuerlings , Maarten ; ; NL
 • Tyssen , Richard ; government policy analyst, retired ; Citizens for a Sustainable Cobourg ; CA
 • Van Lierde , Pascal ; BE
 • Van Mol , Guy ; bio-ingenier ; Municipio de Muisne – Ecuador ; BE
 • Van Onsem , Anne Marie ; lector ; Arteveldehogeschool, Gent ; BE
 • Vandenbroeck , Philippe ; toekomstverkenner/systeemdenker ; shiftn ; BE
 • Vander Massen , Chris ; programmer software ; BE
 • Vandermosten , Gert ; beleidsmedewerker ; VODO ; BE
 • Vandervoort , Patrick ; tandarts ; BE
 • Vanhoorne , Michel ; Links Ecologisch Forum ; BE
 • Vanlangenaeker , ; cultuurfilosoof/theoloog ; Vormingplus Limburg/Tuinb.school Sint-Truiden ; BE
 • Veeger , Lidwien ; ex-secretaresse ; SEC ; NL
 • Veen , Feiko van der ; gemeenteraadslid GroenLinks ; NL
 • Velde , Jan-Willem van de ; trainer ; Stichting Aarde-Werk ; NL
 • Velzen , J.A. van ; NL
 • Ven , Jace van de ; dichter/journalist ; Brabants Dagblad ; NL
 • Ven , Nicoline van de ; NL
 • Ven , Joost van de ; NL
 • Ven , Gerard van de ; lid Hoogstraatgemeenschap ; werkgr. ‘De Vierde Kamer ; NL
 • Ven Keer , Edward ; ingenieur/milieucoördinator ; Vlaamse overheid ; BE
 • Vennet , Bert Vander ; wetenschapper ; ILVO ; BE
 • Verbaan , Willem ; econoom, complexity players ; NL
 • Verbanck , Elias ; projectleider ; Agentschap voor natuur en bos ; BE
 • Verbruggen , Sandra ; onderwijsadviseur, Verbruggen Onderwijs Consultancy ; NL
 • Vergoor , Jan ; mediator/journalist ; NL
 • Verheul , Dick ; Omslag – werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling ; NL
 • Vermeeren , Dr.Ir. Coen ; vliegtuigbouwkundige, hoofd Studium General TU Delft ; NL
 • Vermij , L. ; gepens.dir.ir. Elektrische energietechniek ; NL
 • Verrijt , Elly ; spiritueel begeleidster/coach ; St. De Gaarde, Udenhout ; NL
 • Versteeg , Hugo ; ex-Planoloog ; NL
 • Versteijnen , Jo ; socioloog ; NL
 • Verwimp , Dr. Philip ; ontwikkelingseconoom ; voorz. Economen voor Vrede en Veilighheid ; BE
 • Viëtor , Robert ; interim manager ; Kerf Organisatieontwikkeling BV ; NL
 • Vijfwinkel , W.P. ; adviseur energie en duurzaamheid ; New Energy Concepts BV ; NL
 • Vliet , Yllen van der ; NL
 • Vliet , Jeroen van ; musicus ; NL
 • Vliet-Ostaptchouk , Jana van ; PhD student ; UMC Groningen ; NL
 • Vogelaar , Bart ; vertaler ; NL
 • Vogels , Joep ; fotograaf ; Vogelvrij Vision ; NL
 • Vos , Harry ; onderwijsmanager hoger onderwijs ; NL
 • Vos , Herman ; leraar ; Dichterskring Helmond ; NL
 • Vries , Bert de ; hoogleraar Global Change and Energy ; NL
 • Vries , Ans de ; creatief loopbaancoach ; Levenwerkinzicht ; NL
 • Vugts , Jan ; eigenaar ; Bureau Ver(?)antwoord ; NL
 • Vylder , Gerrit de ; ass. Prof. International Political Economy ; Lessius University College/Leuven University ; BE
 • Waal , Nico van de ; adviseur subsidieaanvragen ; Adviesbureau Duurzame en Energiezuinige projecten ; NL
 • Wageningen , Gertius van ; directeur/eigenaar ; Van Wageningen Consultancy ; NL
 • Walkenbach , Frank ; Goals for Green ; NL
 • Walsche , Alma De ; journalist ; MO* ; BE
 • Weekes , Tony ; economist ; EcoQuakers Ireland ; IR
 • Weert , Egbert de ; socioloog ; Universiteit Twente ; NL
 • Wees , Ruud van ; psycholoog/bestuurslid St. De Gaarde ; St. De Gaarde ; NL
 • Wees , Conny van ; zelfst ondernemer woninginrichting ; NL
 • Weijenberg , Netty ; docent Engels/raadslid GroenLinks/duurzaam vrijwilliger ; NL
 • Wempe , Saskia ; Retail Development Director ; NL
 • Wensveen , Louke van ; ethicist ; Oikos/Academia Vitae ; NL
 • Werve , E. van der ; gepensioneerd ; NL
 • Wierk , A. te ; NL
 • Wieselmann , Max ; econoom ; NL
 • Willems , Tom ; vormingswerker ; ABVV Oost-Vlaanderen ; BE
 • Wingerden , Ed van ; sr. Consultant W&S, outplacement & Coach ; Viseur Innovatie ; NL
 • Wit , Jaap de ; account manager ; Ecostream ; NL
 • With , Claudine de ; promovendus cultuureconomie, Erasmus Univ. R’dam ; NL
 • Witkamp , Marten ; innovatiedeskundige ; On Top of Maslow.org ; NL
 • Witt , Evelin ; humanistica ; DE
 • Witte-Rang , Greetje ; NL
 • Woerkum , Veronique van ; gepens. Onderwijzers ; lid Hoogstraatgemeenschap ; NL
 • Woestijne , Christiaan van de ; wiskundige/musicus ; TU Graz ; NL
 • Wolbrink sr. , Wim ; ervaringsdeskundige ; Beraad voor Samenwerking en Cohesie(BSC) ; NL
 • Wuyts , Robin ; student geschiedenis ; KU Leuven ; BE
 • Wyckaert , Jan ; externe relaties ; Vredeseilanden ; BE
 • Zandt , Anton van der ; pastoraal werk, RK-parochie ; NL
 • Zeelenberg , drs. C. Jan Willem ; socioloog/organisatie- en leiderschapadviseur, Zeelenberg Development ; NL
 • Zeevat , Arend ; agogisch werker ; Partij voor Mens en Spirit ; NL
 • Zegers-de Bruin , Moniek ; ; Comité tegen de GDG ; NL
 • Zijp , Dirk ; NL
 • Zundert , Alex van ; directeur ; BVA ; NL
 • Zweerts , Boudewijn ; projectmanager ; NL

Ondertekenaars/Signatures A – J
Terug naar/back to Ondertekenaars