De ‘Verklaring van Tilburg’/’Declaration of Tilburg’

De ‘Verklaring’ werd inmiddels door 557 personen en organisaties ondertekend.

The following individuals and organizations expressed their support for the ‘Tilburg Declaration’:

 

   

 • Bakker, Ineke – directeur Oikos – NL
 •  

 • Barrez , Dirk – freelance journalist, VRT – BE
 •  

 • Dieleman , Prof.Dr. Hans – hoogleraar milieu-educatie ; Universidad Autonoma de la Ciudad de Mexico – MX
 •  

 • Dirx, Jan – Stichting Natuur en Milieu – NL
 •  

 • Dubbers , Marjolein – sector manager Ondernemen ; Cordaid – NL
 •  

 • e5 – European Business Council for Sustainable Energy ; Frankfurt/Brussel –
 •  

 • Geldof , Dirk – socioloog/publicist ; Groen! – BE
 •  

 • Gronden , Johan van de – directeur Wereldnatuurfonds – NL
 •  

 • Heertje , Arnold – em. Hoogleraar UvA – NL
 •  

 • Hueting , Roefie – Doctor emiritus ; Foundation Research Sustainable National Income – NL
 •  

 • Karimi, Farah – directeur OxfamNovib – NL
 •  

 • Klamer , Prof. Arjo – hoogleraar economie van de cultuur ; Erasmus Univ., Rotterdam – NL
 •  

 • Kort , Ad de – bestuurslid ; Milieudefensie – NL
 •  

 • Korthals Altes, Edy – vml. Nederl. ambassadeur in Polen en Spanje, vml. President Worldconference on Religion and Peace (1994), Professor World University on Arts and Religion – NL
 •  

 • Opdebeeck , Prof.dr. H. – Fac. Wijsbegeerte/Economie Univ. Antwerpen – BE
 •  

 • Opschoor , Prof.Dr. Hans – oud-rector ISS (Institute for Social Studies, Den Haag) leider Nederlandse delegatie naar de milieuconferentie in Johannesburg – NL
 •  

 • Osch , Thera van – econoom – NL
 •  

 • Polak , J.B. – em-Hoogleraar RU Groningen – NL
 •  

 • Pronk , Prof.Dr. Jan – o.m. vml. minister van Ontwikkelingssamenwerking en van VROM – NL
 •  

 • Reijnders , Prof.Dr. Lucas – hoogleraar milieukunde ; Universiteit van Amsterdam – NL
 •  

 • Rijk , Peer de – directeur WISE – NL
 •  

 • Terhal , Piet – voorzitter bestuur Oikos – NL
 •  

 • Tongeren , Liesbeth van – directeur ; Greenpeace Nederland – NL
 •  

 • Vendrik, Kees – lid Tweede Kamer, GroenLinks – NL
 •  

 • Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen vzw – BE
 •  

 • Vormingplus Kempen – BE
 •  

 • Wal , Koo van der – em.hoogleraar ; Fac.Wijsbegeerte Erasmus Univ. Rotterdam – NL
 •  

 • Wiegman-van Meppelen Scheppink , Esmé – lid Tweede Kamer ; Christen Unie – NL
 •  

 • Wijffels , Dr. Herman – bewindvoerder Wereldbank, vml. Kabinetsinformateur – NL
 •  

 • Zoeteman , Prof.Dr.Ir. Bastiaan – bijzonder hoogleraar Duurzaamheidsbeleid in Internationaal Perspectief ; Fac. Econ.Wetenschappen, Univ. Tilburg – NL
 •  

   


De complete lijst vind u op de volgende pagina’s/

a complete listing you’ll find on the following pages:

 

Download Nederlands

Download English

Download Espanol

Download Francais

Download Deutsch