Bloemlezing : De ‘Verklaring van Tilburg’

Op deze pagina publiceren wij een ‘bloemlezing’ uit de opmerkingen en commentaren die wij van de ondertekenaars van de Verklaring ontvingen.

   

 • Abbink , Mini
  “Wij, ‘Stichting MinPlus, ondertekenen de verklaring van harte en zullen ons inzetten voor de verspreiding van het gedachtengoed. We hebben wel een toevoeging:
  In Nederland zijn op dit moment zeer veel mensen op of onder de armoede grens en ons inziens “
 •  

 • Alleblas-Behrtel , Ger
  eindelijk actie!
 •  

 • Bakx , Piet
  “Schaf de invoerrechten af op de import op de landbouwproducten uit de ontwikkelingslanden.
  Schaf af de dumping van zwaar gesubsidieerde Europese landbouwproducten naar de ontwikkelingslanden.
  Het daarmee gepaard gaande bedrag is In Nederland 7x de o”
 •  

 • Bequé , André
  De bevolking heeft als voorbereiding op de omslag behoefte aan een houvast in de vorm van een toegankelijk sociaal-economisch-politiek maatschappijmodel aan de hand waarvan echte democratische inspraak mogelijk wordt, die er dan voor zorgt dat het een bre
 •  

 • Berg , Bram van den
  was jartenlang secreataris van een Ridderkse (gemeentelijke met de VNG samenwerkende)werkgroep “Duurzaam zonder grenzen” voor duurzame ontwikkeling met name in Benin.
 •  

 • Berg , Marcel de
  Goed initiatief! Wie tijd heeft nodig ik uit om te kijken op www.visie op nederland.NL, hier ga ik ook in op een duurzame en solidaire economie. Ik doe graag mee met het initiatief.
 •  

 • Blok ,
  Het einde van de ongebreidelde economische groei moet samengaan met met het begin van de groei van verantwoordelijkheid en creativiteit.
 •  

 • Boender , Tycho
  Groei is niet onlosmakelijk met economie verbonden, wel met mensen.
 •  

 • Borgo , Esmeralda
  “Ik zal de verklaring onderschrijven, ook al heb ik enkele bedenkingen bij de tekst:
  1) “”Wij verkeren in de comfortabele positie dat de koerswijziging nu nog mogelijk is””. Hier spreken in termen van “”comfortabel”” is wel overdreven optimistisch. Het “
 •  

 • Bos , Marijn
  Ik steun de Verklaring van Tilburg. Efficiëntie in tevredenheid zou mooi zijn: tevreden met minder terwijl het geluksgevoel niet achteruit gaat. Daar hoop ik ook als ontwerper aan bij te dragen.
 •  

 • Bouwer , R.E.
  “Broodnodig initiatief !Materiaal nodig om in bedrijven klimaatneutraal-werken ingang te doen vinden.Bedrijfsvoorlichters!Een gemeenschappelijk gedeelde visie op leven is zeer nodig ; plus een besef van
  niemand-ontslaande urgentie.Dank,Roy.”
 •  

 • Bouwhuis , Egbert
  Goed!
 •  

 • Buyck , Ruben
  Als gewone burger zie genoeg in kranten en televisie dat er iets niet klopt aan het mondiaal economisch(kapitalistisch) bestel. kredietcrisis, DHL in Zavemtem, stijgende grondstofprijzen, dalende koopkracht bij gewone werknemers enz…
 •  

 • Close , Jean-Paul
  Uw verklaring lijkt bijna woordelijk op artikelen die ik heb geschreven vanaf 2005 en welke de basis vormen van het strategisch ondernemers advies dat mijn groep hanteert om een mentaliteitverandering teweeg te brengen in de wereld. Als zodanig wil ik gra
 •  

 • Close , Jean-Paul
  Wij coachen ondernemers volgens de ideologie van de Verklaring van Tilburg met een directe verbintenis naar een succesvolle praktische realiteit dat verder gaat dan MVO. Innovatieve ondernemers hebben zo enorme kansen om zich te onderscheiden.
 •  

 • Custers, Peter
  Ben het van harte eens met de orientatie van de verklaring, maar hoop dat er aan het thema bewapeningseconomie in de toekomst meer ruimte kan worden gegeven.
 •  

 • Daub , Peter
  Een rede(n)lijk inkomen is een recht! Als we de wereldwijde verdeling van de welvaart (weer) als een vraagstuk van het recht leren begrijpen dan en alleen dan kunnen duurzaamheid en kwaliteit van leven gemaximaliseerd worden. Denk ik!
 •  

 • Dierckxsens , Wim
  Ik ga voor een wereld die niet op groei om groei gericht is maar op het algemeen welzijn door het leven te geven en te koesteren aan alles wat we maken en ons omringt en zodoende de economie in dienst van het leven zelf van mens en natuur te stellen. Ik o
 •  

 • Dijk , Ellen van
  Goed initiatief!
 •  

 • Dijk , Van
  Opdat de ontwikkelingsgang van de mensheid niet onderbroken wordt.
 •  

 • Donders , René
  Als medewerker van de HAN en kunstenaar heb ik een conceptidee ingediend en een begroting bij de kunstcommissie van onze school, waarbij ik het gegoochel met getallen thematiseer die uit tevredenheidonderzoeken rollen, een soort schooleconomiegetallen. Zi
 •  

 • Driessen , Annet
  Om daadwerkelijk te komen tot zoal€™n ingrijpende hervorming van de economie is allereerst een universeel menswaardige mens- en maatschappijvisie nodig. Dit vergt eerst een onafhankelijke, ideaal«le fundamentele en integrale herbezinning op en binnen het ond
 •  

 • Dubrulle , Mark
  Ben tevens Voorzitter van GreenFacts vzw/asbl Communicating the Scientific Consensus on Health and the Environment
 •  

 • Elteren , Hein van
  Een prima initiatief dat ongetwijfeld veel los gaat maken in de maatschappij!
 •  

 • Est , Paul van
  Toen ik 15 jaar geleden bijeenkomsten van dergelijke strekking bezocht tijdens mijn studententijd als algemeen econoom aan de UvT, was je met 20-40 mensen. Nu waren er 100-en op 10 januari: chapeau voor de organisatie!
 •  

 • Evers , Sjaak
  Fantastisch initiatief
 •  

 • Eyndhoven , Maria van
  Werk hier aub dringend verder aan, er zal veel protest tegen komen, maar uiteindelijk zal het welzijn van iedereen erdoor verbeteren.
 •  

 • Feitsma , Johan
  heel goed!
 •  

 • Flick , Gerti
  Eerlijk delen duurt het langst!!
 •  

 • Godfroy , Frans
  De opmerking van Ton van Schaik in Univers, dat de verklaring te politiek is en dat wetenschappers daarom terughoudend zijn met ondertekenen is reden tot zorg. Economen die de vraag naar de toepasbaarheid/houdbaarheid van hun modellen in de economische we
 •  

 • Goverde-Lips , Greet
  prima – succes – hou vol. Ook uit naam van mijn kleinkinderen
 •  

 • Groen , H.
  “I strongly support the Declaration of Tilburg. The need for a different and new kind of growth and economic measurement is beyond any doubt.
  Strategy should be formed on the intersection of People, Planet and profit in order to realize sustainable grow”
 •  

 • Groot , Cees de
  i.o. : in overleg vanwege de hooggehouden principes als integriteit en gelijkwaardigheid
 •  

 • Hadjidakis , Irene
  eindelijk!
 •  

 • Heinen , Arjan
  “One aspect i find missing is the acceptance that the individual’s life one day comes to an end. Not every possible medical invasion on the human body should be undertaken in order to extend life.
  How to create global fairness in this is a major challe”
 •  

 • Hoogervorst , Nico
  Ik onderschrijf de genoemde speerpunten en zoek nog naar aansprekende incentives die mensen in beweging krijgen. Sturen op footprint en DNI lijken mij daarvoor niet bruikbaar; die ondersteunen juist het gevoel dat we terug moeten. We hebben juist stimulans
 •  

 • Ickx , Michel
  “I teach General semantics. Manhood of Humanity written in 1929 by A. Kozybski proposes a definition of human beings totally in agreement with preservation of the planet for future generations.
  See www.Institute of General semantics.org”
 •  

 • Jansen , Leo
  Onderschrijft met de kanttekening dat de ecologische voetstap een mooi communicatiemiddel is maar zeer ongeschikt als beleidsinstrument of indicator voor beleid
 •  

 • Jongejan , J.M.
  “Geschokt was ik toen ik las dat de VS 16 mld uitgeeft aan ontwikkelingshulp versus de 276 mld die in de VS uitgegeven wordt aan het creëren van vraag (naar wat ….?).
  (De infantiele consument, Benjamin R. Barber)”
 •  

 • Jorna , John
  Het is een harde en voor velen impopulaire waarheid, maar er moet iets gebeuren
 •  

 • Kekem , Dirk van
  economie (productie, distributie en consumptie)en de daarop berustende politieke ordening moeten dringend anders worden ingericht om catastrofaal en onomkeerbaar uitwonen van de aarde te voorkomen
 •  

 • Keune , Hans
  Proficiat met geleverd werk!
 •  

 • Kort , Ad de
  Gefeliciteerd met dit prachtige en broodnodige initiatief. Zelfs in het bestuur van milieudefensie kreeg ik de handen nog niet op elkaar om als vereniging openlijk de tunnelvisie van het groeidogma af te vallen.
 •  

 • Koster , Jan
  Een belangrijk initiatief dat tot in de haarvaten van Nederland in politiek, sociaal en economische opzicht mag doordringen
 •  

 • Kouwenberg , Saskia
  geeft de mens weer moed dat we de goede richting uitgaan ..
 •  

 • Lambrechtsen , Floris
  We kunnen kapitaal de betekenis geven die we zelf willen dat het heeft.
 •  

 • Lammers , Anna
  “Een geweldig initiatief dat ik van ganser harte ondersteun.
  Ik hoop dat er een politieke partij is die dit oppakt en als kern van zijn visie gaat gebruiken.”
 •  

 • Larsen , Maiken
  Dank voor jullie initiatief – het is zo ontzettend nodig nu! Graag raak ik betrokken bij komende activiteiten.
 •  

 • Leeuwen , Jose van
  “economische groei en de gevolgen voor de wereld en met name de arme landen is een misdaad tegen de menselijkheid.
  De “”beschaafde wereld””bestaat niet.”
 •  

 • Looman , Jan
  Ik zou graag mijn bijdrage willen leveren aan deze thematiek door het integreren van duurzame ontwikkeling in het hoger (economisch) onderwijs. Hoe?
 •  

 • Loon , Fieneke van
  Lees ook het betoog van Michel Camdessus (oud-directeur IMF) Op weg naar een solidaire en duurzame economische ontwikkeling http://www.taize.fr/nl_article4001.html
 •  

 • Manders , Lea
  Partij voor Mens & Spirit is een nieuw politiek initiatief dat een ander wereldbeeld en een andere wijze van omgaan met economie en vooral met elkaar en met de natuur voor ogen heeft. Wij steunen deze verklaring van harte en denken een aantal vernieuwende
 •  

 • Mansvelt , Jan Diek van, dr.sc.
  “Mooie verklaring,
  benieuwd wat de ondertekenaars er praktisch mee gaan doen, niet alleen thuis maar ook in onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en politiek.”
 •  

 • Mebius , H.J.
  “DIT doet met herinneren aan het rapport van de club van Rome, die voorspelde dat binnenkort de olie op zou zijn….. de voorspelde datum is inmiddels gepasseerd.
  Desalniet temin een goed initiatief dat echter qua oplossingsrichtingen echter een wijder”
 •  

 • Meijl , Marc van
  Dit is een zeer goed initiatief. Wanneer ik ergens mij van dienst kan zijn hoor ik het graag!
 •  

 • Metz , Paul
  “Goed verhaal, nu snel een korte lijst met politiek huiswerk en concrete stappen.
  Ik betwijfel of de verlaging van inkomens actief moet worden nagestreefd. Dat wekt grote weerstanden en deze verlaging zal vanzelf toch wel tot stand komen. Alleen maxime”
 •  

 • Mieden , B.J.P. van der
  Het is noodzakelijk om met alle maatschappelijke disciplines integraal over alternatieven na te denken en deze ten uitvoer te brengen. Ik zie geen heil in regulering en maximering van inkomens, die de persoonlijke keuzevrijheid aantast. Ieder is mijns inz
 •  

 • Mitzman , Arthur
  Belangrijk initiatief! Sluit mooi aan bij de ‘decroissance’beweging in Frankrijk.
 •  

 • Moens , Charles
  Om de man/vrouw in de straat te bereiken, meer nog, mee op de trein te krijgen, zal het zaak zijn het hele idee in wervende taal te hertalen. Dat is voor de korte termijn, de lange termijn zit goed.
 •  

 • Muller , Emil
  “the next step is an operstionalization of what we already know to serve our species, our planet
  see http://sargasso.nl/archief/author/emil/ and http://www.eurotrib.com/user/emilmoller/diary for how this can work”
 •  

 • Nijman , Pieter
  Goed initiatief, back to necessary base
 •  

 • Nimwegen , Marieke van
  ben blij met dit initiatief!
 •  

 • Noorda , Boyd
  Prima zaak, deze verklaring. Maar voor een brede ondersteuning moet de tekst veel toegankelijker worden.
 •  

 • Opschoor , Prof.Dr. Hans
  leider Nederlandse delegatie naar de milieuconferentie in Johannesburg
 •  

 • Oudenniel , Rene A.J. van
  Uitstekend initiatief!
 •  

 • Ouwejan , Hans
  Zolang afzet en inkomen niet gegarandeerd worden voor duurzame producenten en ze moeten concurreren op kostprijs blijven mens en milieu kostenpost en daarmee de dupe Daar ligt het grote knelpunt: De gedrongen ratrace to the lowest costprice als gevolg
 •  

 • Overgaauw , Chantal
  Verklein je voetstap!
 •  

 • Oyen , Ludo van
  Uitstekend initiatief; eindelijk!
 •  

 • Passier , Eveline
  Goed initiatief. Veel succes!
 •  

 • Pelders , Raymond
  Ik onderschrijf en ondersteun uw verklaring van harte. Transities kun je organiseren met voldoende kritische massa uit alle geledingen van de maatschappij. Vergeet de media niet!
 •  

 • Poederooijen , Jan van
  Deze weg is de enige weg naar een duurzame en relatief welvarende samenleving voor iedereen. Ook voor de mensen in het westen, die voor resultaten op de korte termijn wellicht geneigd zijn een andere weg te kiezen.
 •  

 • Puik , A.L.
  ga zo door, ik mis alleen bijeenkomst mogelijkheden in noord nederland
 •  

 • Quinones jr. , Benjamin
  The Declaration of Tilburg reflects the sentiments of the 700 participants of the Asian Forum for Solidarity Economy held in the Philippines in October 2007.
 •  

 • Rama , M.
  Lieve mensen, wij gaan er voor.
 •  

 • Rietbergen , Dennis
  Succes en veel ondertekeningen gewenst
 •  

 • Rijk , Peer de
  De huidige onbekwaamheid van onder andere de milieubeweging om echt iets in beweging te zetten is genant. Wie met me mee wil zoeken naar oorzaak maar vooral naar manieren om de zaak in beweging te krijgen… mail me.
 •  

 • Riksman , P.L.
  BROODNODIG IS DIT OMDENKEN !
 •  

 • Romeijn , Myrthe
  Let’s do it!!!
 •  

 • Schendel , Steven van
  “Geweldig initiatief. Een soort filiaal van de Club van Budapest (Ervin Laslo).
  Geef vol gas en geef nooit op. Dit is de koers! Ik hoop dat velen (vooral ondernemers) bewust worden en hun angst opzij zetten.”
 •  

 • Schmid , Peter
  dank voor dit dringend nodige initiatief
 •  

 • Schoen , Nico
  het bereiken van Echte Welvaart vraagt om fundamenteel andere keuzen! Om kwaliteit van zorg, ontwikkeling van sociale cohesie, sociaal ondernemen, vanuit burgers zelf.
 •  

 • Schut-Hakvoort , R.
  Vanuit de landbouw-en voedselproductie is een solidaire en rechtvaardige economie heel erg belangrijk om tot een duurzame ontwikkeling te komen.
 •  

 • Steenbeek , Arnold
  Klaar voor start: hiermee kunnen we stoppen met praten en aan de slag!
 •  

 • Stemmer , R.W.
  Enviro-Net is een EEIG dat tot doel heeft er alles aan te doen duurzaamheid principieel in al het beroepsonderwijs van Europa te laten landen
 •  

 • Stoppelenburg , Paul
  Eindelijk begint men in de Westerse wereld te beseffen dat het anders moet. De ASN Bank bewijst met haar duurzame en solidaire manier van werken al ruim 48 jaar dat het anders kan! Tilburg (en de rest) ga zo door!
 •  

 • Suijkerbuijk , Marcel
  “Zie ook Plan B 3.0 van Lester Brown
  Gratis te downloaden op www.earth-policy.org”
 •  

 • Thelosen , ir.ing. R.
  “Graag ondersteun ik de verklaring om een radicale omslag te maken naar een meer duurzame en solidaire economie.
  In mijn boek “”Trias Politicas Ethica”” (uitgever Nearchus Assen 2006)heb ik daar ook aanzetten voor gegeven.”
 •  

 • Tibosch , J.W.
  Op de site Reliflex heb ik in de lopende discussie over duurzaamheid de volgende teksten van de historische Jezus ingebracht: Mt 6,25-30/Lk 12,22-28/Th 36; Lk 6,20/Mt 5,3/ Th 54 en het befaamde Jezus’woord over het “oog van de naald”: Mk 10,25/Mt 19,24/L
 •  

 • Timmer , H.J.A.
  Wij als stichting Merataua Nederland ondersteunen de “Verklaring van Tilburg” van harte.
 •  

 • Vander Massen , Chris
  Ik hoop dat deze verklaring een stap is naar concrete verandering
 •  

 • Velde , Jan-Willem van de
  prima verklaring. Het wordt tijd dat wij politici wakker maken, anders worden we straks allemaal wakker uit een boze droom, omdat we ons in slaap hebben laten sussen door mensen die slechts een paar jaar vooruit kijken, maar vaker nog achteruit kijken…d
 •  

 • Verrijt , Elly
  Ik ben heel erg blij met deze verklaring. Ik hoop van harte dat deze verklaring breed aanvaard zal worden .
 •  

 • Versteeg , Hugo
  “Voor een breed draagvlak dient naast Noord-zuid vereffening met grote prioriteit ook binnen de rijke samenlevingen het op grote schaal “”zakkken-vullen”” breed te worden aangepakt.
  Daar begint het mee: voorbeeld van opinieleiders!!!”
 •  

 • Verwimp , Dr. Philip
  Samen met de huidige indicator (BNP) zou het goed zijn telkens meerdere indicatoren voor de lucht-, grond-,en waterverontreiniging erbij te vermelden en te gebruiken. Dan zouden mensen en beleidsmakers misschien inzien wat de werkelijke kosten van de econ
 •  

 • Viëtor , Robert
  belangrijke waarheid. samen aan de (om!)slag
 •  

 • Vijfwinkel , W.P.
  Snelle start van het veranderproces is van het allergrootste belang.
 •  

 • Vries , Bert de
  Uitbreiden naar andere Europese landen is zeer welkom. Ik zal het aan enkele geinteresseerden sturen.
 •  

 • Waal , Nico van de
  Veel succes en ga door op de ingeslagen weg.
 •  

 • Weert , Egbert de
  Goed dat zoveel mensen er zich blijvend voor inzetten!
 •  

 • Wees , Ruud van
  Wat een goed vervolg op de conferentie van 10 januari!
 •  

 • Werve , E. van der
  Steun, alleen: Al ben ik een leek in economie, -Toch mis ik naast al het andere enige gedachte aan een vermindering of stop van de wereldbevolkingsGROEI. -Elk van uw maatregelen zal falen bij de eerste, tweede of derde volgende verdubbeling van de 6,
 •  

 • Witkamp , Marten
  Goed initiatief. Ik hoop dat er voldoende wordt nagedacht over mogelijke transitiepaden (o.a. hoe met belanghebbenden bij de huidige situatie wordt omgegaan, hoe belangrijk de beeldvorming bij het publiek is, etc.).
 •  

 • Woerkum , Veronique van
  een goede zaak om op een andere wijze te kijken naar de economie
 •  

 • Wolbrink sr. , Wim
  De ‘Verklaring van Tilburg’ is een stevig FUNDAMENT. Nu het sterke huis erop nog waar iedereen in WELZIJN kan wonen
 •  

 • Zeevat , Arend
  Het is nu duidelijk aan de tijd dat wij met elkaar beseffen dat de mensheid elleen levend organisme is, in een onverbrekelijke samenhang met de planeet Aarde. Daarom is het ook aan de tijd om naar dat besef te handelen. Immers no planet, no bussiness!!!
 •  

 • Zoeteman , Bastiaan (Kees)
  “Ben vanuit FEW -UvT gedetacheerd bij Telos, Brabantscentrum voor Duurzaamheidvraagstukken aan de UvT.
  Mijn ideeën over economische groei en duurzame ontwikkeling heb ik eerder verwoord in mijn boek “”Pioniers gevraagd; op weg naar een bezielde samenleving”
 •