Goals, Ways and the Roots of Our Economic Crisis door Bob Goudzwaard

Nogmaals: welke crisis?

Bob Goudzwaard, adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie, heeft voor de University of the North-West in Potchefstroom (Zuid Afrika) in een lezing zijn visie gegeven op de heersende economische crisis. Daarbij benadrukt hij dat die crisis alles te maken heeft met de ethische waarden die dominant zijn geworden in het economisch systeem. Die waarden zijn uitstekend verwoord met de beroemde / beruchte uitspraak van Gordon Gekko in de film Wallstreet: “Greed is good, greed is right”. Hebzucht is tot norm verheven, daarmee is een nieuwe afgoderij ontstaan. Die afgoderij heeft o.a. geleid tot de onstuimige groei van de financiële sector, een van de belangrijkste oorzaken van deze crisis is. Zij is dus niet zozeer het gevolg van verkeerde economische beslissingen maar van het onderwerpen van de wereldeconomie aan de aanbidding van de Mammon. Natuurlijk zijn er wegen om uit deze crisis te geraken. Bob denkt daarbij aan Churchilliaanse ingrepen in de economie, vergelijkbaar met die toegepast in Groot Brittannië aan het einde van de jaren dertig en begin jaren veertig van de vorige eeuw. Iedereen kan voor zichzelf daarmee beginnen, bijvoorbeeld het beperken van het materiële verbruik. Dat veronderstelt wel dat hebzucht opzij wordt geschoven, en Gods rechtvaardigheid boven het onrecht van Mammon geplaatst.

De gehele lezing Goals, Ways and the Roots of Our Economic Crisis is hier te vinden (pdf in het Engels).

Goals, Ways and the Roots of Our Economic Crisis door Bob Goudzwaard Meer lezen »