Steun de Europese campagne voor het recht op een Aarde-dividend of Basisinkomen met uw handtekening

Basisinkomen-groepen uit 22 Europese landen voeren samen campagne. Uit Nederland is dat de Vereniging Basisinkomen. Internationaal groeit de belangstelling voor het basisinkomen sterk, aangewakkerd door de aanhoudende crises, die in vele landen tot grote werkloosheid hebben geleid. En vooral veel jongeren zijn de klos. Een basisinkomen kan een goede stimulans zijn voor een betere verdeling van banen en werk. Maar het Basisinkomen leidt ook tot besparingen en een vereenvoudiging van allerlei ambtelijke uitkeringsregels en procedures. U kunt uw steun nu betuigen op de gezamenlijke website www.basicincomeinitiative.eu 

Recht op Aarde-dividend

De Europese campagne richt zich vooral op het Europees beleid. De brede samenwerking van Europese groepen maakt duidelijk dat het al lang bestaande idee van een Basisinkomen nu in een stroomversnelling is gekomen. De crises bieden ook in dit geval duidelijk nieuwe kansen.

In de loop der jaren hebben de groepen en organisaties niet stil gezeten. Er zijn diverse onderzoeken gedaan, en er zijn interessante berekeningen gemaakt voor de financiering van een Basisinkomen. Ook is de steun voor een Basisinkomen veel breder geworden door ook andere invalshoeken en termen te gebruiken. Zo wordt het Basisinkomen ook wel aangeduid als een Burgerinkomen en een Leefpremie. En om het vaak geuite bezwaar, dat anderen zouden moeten meebetalen aan ons Basisinkomen, wordt nu ook gesproken over het recht op een Aarde-dividend of ‘Earth Dividend’. De gedachte daarachter is dat ieder recht heeft op een deel van de opbrengst van de mondiale bodemschatten, de productie van de grond en de natuur in het algemeen. Dat recht werd al verwoord in 1690 door de liberaal filosoof John Locke. Hij stelde: ieder heeft recht op een deel van (de opbrengst van) de natuur, maar laat voldoende over voor anderen, van vergelijkbare kwaliteit. Het Aarde-dividend en het Basisinkomen geven aan dat recht een praktische vorm en invulling.

 Jan Juffermans