Slotwoord – Tilburg 2008

 

Slotwoord

Leida Rijnhout,
Coördinator VODO

Download

Beste dames en heren.

Aan mij de eer om deze boeiende dag af te sluiten. Ik hoop dat U geïnspireerd bent geraakt door de debatten en de contacten die U hebt kunt leggen.

De doel van deze conferentie was een politiek signaal te geven en het debat te blijven aanzwengelen over de schaduwzijden van economische groei als ultieme drijfveer. Ik zeg opzettelijk “blijven” aanzwengelen, omdat dit debat al startte in de jaren ’70, maar daarna is dit wat ingeslapen. Doel was ook de neuzen wat meer in dezelfde richting te krijgen, maar na het horen van het slotdebat ben ik bang dat we zover nog lang niet staan en dat er nog veel gediscussieerd zal moeten worden. Maar, de speech van Susan George in gedachte, is het wel belangrijk dat we hier met een brede waaier van mensen zitten die samen aan de kar kunnen trekken en gezamenlijke doelen kunnen afbakenen. We hebben namelijk wel allemaal dezelfde zorg, het behoud van de aarde en rechtvaardigheid voor iedereen.

Ik heb de lijst van aanwezigen er eens op nageslagen en er zitten hier mensen van diverse pluimages in de zaal: academici, werkgevers, vakbonden, bewuste consumenten, boeren, consultants, ontwikkelingswerkers, milieuactivisten, en zo verder.. De ambitie is niet om samen te komen tot één standpunt of “de waarheid”, die bestaat namelijk niet. Die moeten we dan ook niet ambiëren. Wel moeten we ons baseren op feiten en ethische waarden en normen.

Susan George riep op voor een nieuw tijdperk, een nieuw groot verhaal. Een nieuw soort Verlichting of Renaissance. Ik ben geen econome, maar antropologe, dus ben ik voor de gelegenheid te rade gegaan bij de Maya-kalender. In die kalender is 2012 een heel belangrijk jaar. Niet vanwege Kyoto, maar in dat jaar zou een duizenden jaren durende periode worden afgesloten en een nieuwe starten. Voor een aantal groeperingen is dit reden om voor de zoveelste keer de ondergang van de aarde te voorspellen. Ik houd niet van dergelijke doemdenkerij. Ik vermoed U ook niet, want deze zaal zit vol met mensen die geloven in de maakbaarheid van de samenleving. Dus ik stel voor dat we 2012 als jaar nemen voor een nieuwe periode. En ik hoop dat we in dat jaar dan ook klaarstaan voor die nieuwe periode. Laat deze dag geen dag zijn van intellectuele masturbatie, maar laat het een dag zijn die U aanzet te werken aan de voorstellen die zijn geformuleerd. We zullen samen moeten werken en denken om te komen tot dat nieuwe tijdperk waarin oude (economische) dogma’s zijn verdwenen, en zijn ingeruild voor nieuwe paden die duurzaam en solidair zijn. Een transitie die U 4 jaar mag kosten, want in 2012 moet U voorbereid in de startblokken staan.

De organisatoren van deze conferentie zullen U hierbij van dienst zijn. We houden U op de hoogte van de diverse activiteiten en vorderingen via de e-brief “de Groeistuip” en natuurlijk via de website. Er moet nog veel werk worden verzet.

Dus een nieuwe afspraak met U allen in 2012 !! Een nieuwe samenkomst met mensen uit de diverse sectoren. We kunnen dan zien hoe ver we staan, en of er al iets veranderd is, of dat we alleen maar lippendienst hebben bewezen ten aanzien van een betere wereld ?

Natuurlijk komen we voordien ook nog regelmatig samen, maar op een iets kleinere schaal..

Verder wil ik mijn hartelijk dank uit spreken aan iedereen die deze conferentie mogelijk heeft gemaakt: de sprekers, de verslaggevers, discussianten, logistieke medewerkers, de muzikanten en natuurlijk ook onze gastvrouw: de Universiteit van Tilburg. Ook dank voor de toffe samenwerking met de Nederlandse collega’s, en vooral dank voor uw aanwezigheid.

Ik kan U uitnodigen voor een receptie zodat we nog wat kunnen napraten en ik wens U voor straks wel thuis.

Dank U.