Plan voor een duurzame en solidaire economie

Plan voor een Duurzame en Solidaire Economie in Nederland is een boek, geschreven door Lou Keune en John Huige, leden van het Platform Duurzame en Solidaire Economie. Daarin beschrijven ze de voornaamste tekortkomingen van de huidige economie, welke alternatieven er zijn, en hoe daar toe te komen.

Politieke partijen zijn op zoek naar antwoorden op een groeiende lijst van ingrijpende economische problemen. Veel kwesties komen geïsoleerd op tafel. Zelden zijn het ook vragen van economische orde over wat die (neoliberale) orde bijdraagt aan de objectieve verslechtering van het leven op aarde.

Neem de financiële sector. Die blijft een voortdurende stoorzender voor de wereldeconomie. Er vinden nog steeds veel transacties plaats waarbij geen echte waarde wordt voortgebracht behalve verrijking voor de lucky few. Er is geen einde gemaakt aan de vele vormen van speculatie en van het verhandelen van onbegrijpelijke financiële producten. Die manier van geld maken blijkt zelfs besmettelijk. Want ook sectoren van de reële economie (als grondstoffen en voedingsmiddelen) zijn nu object van speculatie geworden. In plaats van te werken aan de transitie naar een duurzame landbouw, zijn landbouw en landbouwgrond een belangrijk doelwit voor korte termijn financieel gewin geworden via speculatie in termijncontracten en ‘landgrabbing’.

Wil aan deze wantoestanden echt iets gedaan worden dan zullen bestaande monetaire en vrijhandelsregelingen gepasseerd moeten worden. Dan ontkomen we ook niet aan de vraag welk soort economie wij nu willen. Het niet stellen van dergelijke vragen, is overigens net zo goed een stellingname.

Dat gaat ook op voor andere economische crises van dit moment, als de verschillende milieucrises, dreigende structurele tekorten aan voedsel en energie, en de mondiale armoede en inkomensongelijkheid. Die vraagstukken vereisen structurele maatregelen op gebieden als prijzen, inkomens, regionalisering, belastingen, sociale stelsels, internationale handel, en quotering van milieugebruiksruimtes. Dan kom je echter in botsing met typische systeemkenmerken als vrijhandel, groeidwang, monopolievorming en consumentisme.

Gegevens

Het boek kan ook worden besteld bij het Platform DSE door het sturen van een mailtje naar ons met als onderwerp ‘bestelling plan’ en in het mailtje vermeld naam, adres, postcode en woonplaats en overmaking van 5 euro op rekening NL40 TRIO 0338 7268 10 van Stichting Our New Economy o.v.v. Plan. Na ontvangst van het geld en de adresgegevens zal het boek worden toegezonden.

Wilt u een bijeenkomst over dit thema organiseren samen met een van de auteurs, contacteer dan het platform via info [@] platformdse [punt] org

Over de Auteurs

John Huige is lid Platform DSE, politiek econoom, adviseur vraagstukken rond stad-landrelaties en duurzaamheid, was eerder directeur van de PvdA en het NIVON en docent economie en arbeidsverhoudingen. Lou Keune was lange tijd coördinator van het Platform DSE, nu adviseur, economisch drs. en dr. sociale wetenschappen, onder andere voormalig hoofddocent Universiteit van Tilburg.

Preview

Het plan bestellen.