Presentatie Netwerk Duurzaam Fryslan

Op woensdag 11 april hebben PDSE leden Rob Gort en Bram Meulenbeld een presentatie over verduurzaming en versterking van de regionale economie gegeven voor Netwerk Duurzaam Fryslan. De reacties waren positief en men wil er graag mee verder. Er zijn wat mogelijke concrete acties besproken zoals het opzetten van een regionale munt, het gezamenlijk ontwikkelen van modules en leergangen in het HBO-onderwijs en/of het maken van een doorrekening van de provincie Friesland aan de hand van duurzamer indicatoren voor welvaart zoals de GPI en het opstellen van een visie.

Het netwerk wil in alle gevallen graag PDSE erbij betrekken voor expertise. Ook KvK Friesland is geinteresseerd. We blijven deze contacten onderhouden. Daarnaast komt er een vervolgcontact met DGMR (een van de netwerkpartners in het Netwerk Duurzaam Fryslan), naar aanleiding van een tijdens dezelfde gelegenheid gegeven presentatie over de door hen uitgevoerde analyse en ondersteuning van ‘koploperbedrijven’. DGMR staat open voor toevoegingen vanuit PDSE aan de analysetool. Dit biedt ook PDSE kansen om op deze manier de visie doorvertaald te krijgen naar het bedrijfsleven. Tot slot gaat het netwerk Duurzaam Fryslan zich tevens bezinnen op de eigen rol, in relatie tot diverse andere netwerken en overleggen in de provincie Friesland. Sowieso wil men door met de bovengenoemde acties. De niet aanwezige leden van het netwerk zullen hier nog op moeten bijgepraat, dat verzorgt het netwerk zelf.

Bijgevoegd de door ons verzorgde presentatie.