Plan Duurzame en Solidaire Economie 15e gepresenteerd aan fractieleiders PvdA, GroenLinks, SP en CU.

Het debat over de inrichting van de economie moet nu gevoerd worden. Wat je “altijd al had willen weten” over de huidige sociaaleconomische en ecologische malaise en de alternatieven daarvoor.

Nieuw boek over fundamentele herinrichting economie Plan voor een Duurzame en Solidaire Economie in Nederland wordt op dinsdag 15 november gepresenteerd aan de fractieleiders van PvdA (Cohen), SP (Roemer), GroenLinks (Sap) en CU (Slob). Zij zullen allen een reactie geven op het voorgestelde plan. 

Plaats: Nieuwspoort, Den Haag. Tijd: van 13.00 tot 14.00 uur.

Plan voor een Duurzame en Solidaire Economie in Nederland is een nieuw boek, geschreven door Lou Keune en John Huige, leden van het Platform Duurzame en Solidaire Economie. Daarin beschrijven ze de voornaamste tekortkomingen van de huidige economie, welke alternatieven er zijn, en hoe daar toe te komen. (Preview) (flyer)

Politieke partijen zijn op zoek naar antwoorden op een groeiende lijst van ingrijpende economische problemen. Veel kwesties komen geïsoleerd op tafel. Zelden zijn het ook vragen van economische orde over wat die (neoliberale) orde bijdraagt aan de objectieve verslechtering van het leven op aarde.

Neem de financiële sector. Die blijft een voortdurende stoorzender voor de wereldeconomie. Er vinden nog steeds veel transacties plaats waarbij geen echte waarde wordt voortgebracht behalve verrijking voor de lucky few. Er is geen einde gemaakt aan de vele vormen van speculatie en van het verhandelen van onbegrijpelijke financiële producten. Die manier van geld maken blijkt zelfs besmettelijk. Want ook sectoren van de reële economie (als grondstoffen en voedingsmiddelen) zijn nu object van speculatie geworden. In plaats van te werken aan de transitie naar een duurzame landbouw, zijn landbouw en landbouwgrond een belangrijk doelwit voor korte termijn financieel gewin geworden via speculatie in termijncontracten en ‘landgrabbing’.

Wil aan deze wantoestanden echt iets gedaan worden dan zullen bestaande monetaire en vrijhandelsregelingen gepasseerd moeten worden. Dan ontkomen we ook niet aan de vraag welk soort economie wij nu willen. Het niet stellen van dergelijke vragen, is overigens net zo goed een stellingname.

Dat gaat ook op voor andere economische crises van dit moment, als de verschillende milieucrises, dreigende structurele tekorten aan voedsel en energie, en de mondiale armoede en inkomensongelijkheid. Die vraagstukken vereisen structurele maatregelen op gebieden als prijzen, inkomens, regionalisering, belastingen, sociale stelsels, internationale handel, en quotering van milieugebruiksruimtes. Dan kom je echter in botsing met typische systeemkenmerken als vrijhandel, groeidwang, monopolievorming en consumentisme.

Het Plan voor een Duurzame en Solidaire Economie in Nederland

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie heeft vanaf 2006 verschillende ideeën en voorstellen voor een eerlijke economie ontwikkeld, zoals de Verklaring van Tilburg en de Fair&Green Deal. Voor een deel zijn die ook besproken op landelijk politie niveau, zie de op 19 maart 2008 in de Tweede Kamer door de fractie van de ChristenUnie ingediende motie die door de regering is overgenomen. Er is een flinke bijdrage geleverd aan de meningsvorming in Nederland over de vraag: “Wat voor economie willen wij nu eigenlijk?”. Maar nog steeds wordt er op politiek niveau nauwelijks gezocht naar antwoorden op deze vraag.

Het boek schetst de urgentie om te komen tot een duurzame en solidaire economie.

Het boek laat zien dat we nog steeds rekenen met verkeerde uitgangspunten in het BBP. Het geeft ook aan welke uitgangspunten wel gebruikt kunnen worden.

Het boek geeft in grote lijnen aan hoe de transitie van de Nederlandse en Europese economie zou kunnen verlopen.

Het boek geeft inzicht in factoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van draagvlak.

Het boek bevat ook de teksten van de belangrijkste verklaringen van het Platform.

Gegevens:

Het boek is te koop in de boekhandel of via uitgeverij Jan van Arkel (link naar boek) Het boek kan ook worden besteld bij het Platform DSE door het sturen van een mailtje naar vdv@globalternatives.nl met als onderwerp ‘bestelling plan’ en in het mailtje vermeld naam, adres, postcode en woonplaats en overmaking van 10 euro op rekening 39.05.34.218 van Stichting Voor de Verandering o.v.v. Plan. Na ontvangst van het geld en de adresgegevens zal het boek worden toegezonden.

Wilt u een bijeenkomst over dit thema organiseren samen met een van de auteurs, contacteer dan het platform via info@platformdse.org

Website: http://www.platformdse.org

Over de Auteurs: John Huige is lid Platform DSE, politiek econoom, adviseur vraagstukken rond stad-landrelaties en duurzaamheid, was eerder directeur van de PvdA en het NIVON en docent economie en arbeidsverhoudingen. Lou Keune was lange tijd coördinator van het Platform DSE, nu lid, economisch drs. en dr. sociale wetenschappen, onder andere voormalig hoofddocent Universiteit van Tilburg, momenteel onderzoeker aan de UvT en columnist bij Joop.nl.