Persbericht – 8 januari 2008

P E R S B E R I C H T

(Bericht van organisatoren Een Comfortabele Waarheid)

Grote belangstelling voor conferentie over groei

Amsterdam/Tilburg, 8 januari 2008
Op donderdag 10 januari voltrekt zich aan de Universiteit van Tilburg de conferentie ‘Een Comfortabele Waarheid’. Deze handelt over de problematiek rond economische groei.

De belangstelling voor de conferentie is groot. Driehonderd en vijftig deelnemers hebben zich al aangemeld.

Het is voor het eerst dat er in Nederland een conferentie georganiseerd wordt over dit thema, dat lange tijd een dogma vormde binnen de heersende economie. De conferentie wordt georganiseerd door maatschappelijke organisaties uit Nederland en Vlaanderen.

De deskundigen die op de conferentie op zullen treden, zijn afkomstig uit een breed politiek spectrum. De inleidende speech zal gehouden worden door de Frans/Amerikaanse politieke econoom Susan George. Daarna zal een debat onder economen gevoerd worden waaraan gerenommeerd economen deelnemen als Arnold Heertje, Jeroen van de Berg , Francine Mestrum en Antoon Vandevelde.

Na zeven workshops (over thema’s als meten, herverdeling, landbouw en media) zal er een afsluitend debat gehouden worden. Daar doen vooraanstaande vertegenwoordigers uit politiek en maatschappelijk middenveld aan mee uit Nederland en Belgie (oa. Agnes Jongerius, Femke Halsema, Geert Janssens, Tom Willems, Diederik Samsom).

De conferentie is van 10.00 – 18.00 uur aan de Universiteit van Tilburg Meer informatie is te vinden op website http://www.economischegroei.net