Persbericht – 6 januari 2009

 

Definitief programma conferentie duurzame en solidaire economie

Op 16 januari 2009 in Antwerpen: conferentie 'De Omslag' over urgente transitie naar duurzame en solidaire economie. 

Als vervolg op de Conferentie van Tilburg van begin 2008, wordt op vrijdag 16 januari de conferentie 'De Omslag' georganiseerd, in het Provinciehuis in Antwerpen. De bijeenkomst begint om 10.00 uur, en duurt de hele dag.

Op de bijeenkomst staan de urgentie en mogelijkheid van een duidelijke keuze voor ingrijpend solidair duurzaamheidsbeleid centraal. Doel van de conferentie is om te komen tot een concretisering en verdere invulling van de aanbevelingen van de eerste conferentie in Tilburg, zoals vervat in de 'Verklaring van Tilburg'
Daarin worden beleidsmakers aangespoord om snel maatregelen te nemen om te komen tot een rechtvaardige en duurzame economie. 

De kredietcrisis en de nu zich ontplooiende recessie maken 'De Omslag' nog urgenter dan al het geval was. Veel van de aangedragen maatregelen zijn gericht op het structureel voorkómen van de nu opgetreden uitwassen en instabiliteiten van de economie.

Tegen de 200 mensen hebben zich al aangemeld om de conferentie bij te wonen. Aanmelden is nog steeds mogelijk, tot 13 januari, en kan via het formulier op deze website. Deelname kost 25 euro (of 10,- voor studenten en minder vermogenden) inclusief een lunch.

De conferentie begint met een inleidende toespraak door de Duitse ecoloog Wolfgang Sachs, van het gerenommeerde Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy.
Vervolgens is er een debat met beleidsuitvoerders uit Nederland en België. Onder leiding van econoom Bob Goudzwaard discussiëren Jan Verschooten (Federaal Planbureau België), Roland Moreau (dir.gen min. Leefmilieu België), Hans Opschoor (VU/ISS Nl) en Paul Metz (INTEGeR, Nl).

Na de lunch zijn er workshops over zes verschillende onderwerpen: Internationale welvaartsherverdeling; Productnormering; Rechtvaardige verdeling mondiale gebruiksruimte; Duurzame toekomstbeelden; Mondiale instituties en Financiële Markten. Elke workshop wordt door twee deskundigen ingeleid en er zijn uitgebreide teksten gemaakt als basis voor de workshops. Deze zijn allen op de website terug te vinden: documentatie

Laatste onderdeel van de conferentie is een debat over politiek beleid, onder leiding van journalist Dirk Barrez. Daar zullen onder andere aan deelnemen: Tinne Vanderstraeten (federaal parlementslid Groen, België), Michel Genet (Directeur Greenpeace, België), Paul de Beer (Hoogleraar arbeidsverhoudingen UvL) en Bart Martens (Vlaams Parlementslid voor SP.a).
Andere deelnemers aan de conferentie zijn Lou Keune, Leida Rijnhout, Francine Mestrum, Piet Terhal, Peter van Vliet, Jan Juffermans, Myriam vander Stichele, Dick Geldof, Liesbeth Bakker, en vele anderen.

De conferentie wordt rond 16.30 afgesloten met een borrel.
Hier vindt u de algemene onderliggende tekst voor de conferentie. Een samenvatting

Zie voor verdere informatie de website: http://www.economischegroei.net of mail: info@platformdse.org