Groeistuip 28

Groeistuip 28 – 9 Februari 2011

Cursus Fair & Green Deal – voorjaar 2011
Vanaf 18 maart 2011 wordt i.s.m. de Stichting One Planet te Amersfoort
een cursus van negen middagsessies gegeven over de economie, de crisis
en de ‘Fair & Green Deal’ die als oplossing voor de crisis wordt
voorgesteld.
Het zal niemand ontgaan zijn dat we turbulente tijden doormaken als het
om de economie gaat. In het najaar van 2008 brak de kredietcrisis
definitief door en deze sleurde de hele wereld mee in een depressie.
Daarnaast woeden er crises op het gebied van energie en klimaat,
grondstoffen en voedsel die voor grote milieuschade en menselijk leed
zorgen. Al deze crises werken op elkaar in. Een zogenaamd herstel van de
economie zal, indien de omstandigheden onveranderd blijven, bijvoorbeeld
onherroepelijk leiden tot een stijging van de prijzen van fossiele
brandstoffen en van voedsel. Tijd voor verandering dus.
Het Platform Duurzame en Solidaire Economie pleit al jaren voor
ingrijpende en structurele maatregelen die leiden tot een “duurzame en
solidaire weg uit de crises”. In december 2009 werd de Fair & Green
Deal(F&GD) uitgebracht; waarin gedetailleerde voorstellen voor een
urgentieprogramma worden gedaan (zie http://www.alliantiefairgreendeal.org).
Rond deze voorstellen is vervolgens de Alliantie Fair & Green Deal
ontstaan. De problematiek van economie en crisis is echter allerminst
eenvoudig, zowel “het probleem” als de mogelijke oplossingen bevinden
zich vaak in een abstracte en ontoegankelijke wereld van beroepspolitici
en -deskundigen. Toch is het broodnodig dat burgers zich “van onderaf”
met de problematiek bezig zijn en druk uitoefenen. We hebben immers
gezien wat er gebeurt als dat niet of te weinig gebeurt.
Om goed te begrijpen wat er aan de hand is met de reguliere economie en
waarom we bepaalde alternatieven en maatregelen voorstellen, wordt dit
voorjaar voor de tweede keer een uitgebreide cursus Fair & Green Deal
gegeven door een tiental docenten met verschillende achtergronden:
economen, sociologen, milieukundigen en politicologen.
Doelgroep: kaderleden uit sociale bewegingen en NGO’s aangesloten bij de
Alliantie F&GD, en voor overige belangstellenden.
Niveau: HBO niveau.
Aantal deelnemers: minimaal 15, maximaal 25.
Cursusdata: 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 14/4, 22/4, 29/4, 6/5 en 27/5, van
14.45 -17.00 uur. Zie ook: link naar cursusschema
Lesmateriaal: Aan de basis van de cursus zal een werkboek liggen. In het
werkboek wordt verwezen naar teksten in het Nederlands en Engels die
digitaal beschikbaar zijn, alleen voor de deelnemers. Zie ook: link naar
werkboek
Kosten: € 181,-.
Plaats: Stichting One Planet, Stationsplein 16, Amersfoort (1 minuut
lopen vanaf het station)

Informatie en aanmelden: http://www.economischegroei.net/?page_id=1670