Groeistuip 27

Groeistuip 27 – 27 Januari 2011


Over precies een week voltrekt zich in Tilburg de 4e Conferentie over

Duurzame en Solidaire Economie. Daarover hebben we u eerder uitvoerig

bericht. U kunt nog (tot aanstaande maandag) opgeven voor deelname aan

de conferentie. Deze groeistuip is met name uitgebracht om te wijzen op

het verschijnen van een aantal (volgens ons) bijzondere

achtergrondteksten voor de conferentie die op de website zijn

verschenen. Het programma voor de conferentie van donderdag 3 februari

is op de website te vinden: http://www.economischegroei.net/


Allereerst zijn er twee teksten verschenen over de ‘visie’ achter de

conferentie en de Fair & Green Deal.

De ene is een korte journalistieke versie: “Geen Groei maar Bloei”

(http://www.economischegroei.net/?p=1594)

Daarnaast is er een veel uitgebreider achtergronddocument waarin

uiteengezet wordt wat de problemen van de huidige economie zijn, en

welke oplossingen daarvoor mogelijk zijn.

http://www.economischegroei.net/wp-content/uploads/brontekst-lang-def-5-1.pdf


De derde tekst is een conceptvoorstel voor een strategie om daar te

komen waar we willen komen. Wij noemen dat een ‘routeplan’.

http://www.economischegroei.net/wp-content/uploads/concroute.pdf

De uitdaging die we voor ons zien voor de conferentie, en de

afzonderlijke workshops, is om samen te werken aan het opstellen en

uitwerken van praktische ‘routeplannen’. Daarbij mikken we op het in

gang zetten van veranderingen die binnen vijf jaar een fundamenteel

betere economische en politieke en sociale situatie moeten brengen.


Voor de 10 workshops die op de conferentie gehouden worden, zijn nu

allemaal achtergrondbeschrijvingen verschenen (zie daarvoor het

programma op de website: http://www.economischegroei.net/?p=149). Die

leest u door op de titels van de workshops te klikken. Bij sommige

workshops zijn daarnaast ook nog bijlages met achtergrondinformatie

geplaatst.


Tot en met maandag 31 januari is het mogelijk om in te schrijven voor

deelname aan de conferentie. Dat kan via het formulier op de website:

http://www.economischegroei.net/?page_id=207


Mocht de door ons gevraagde deelnameprijs voor iemand te hoog zijn om te

kunnen deelnemen, neem dan contact op want dan kunnen we daar meestal

een mouw aan passen.


————–

Platform Duurzame en Solidaire Economie – DSE

(voor contact: info@platformdse.org)

website Platform DSE: http://www.platformdse.org

Fair & Green Deal: http://www.alliantiefairgreendeal.org/

Giften: Banknr. 5782448 tnv. Stichting Oikos in Utrecht ovv. Platform DSE