Groeistuip 25

GROEISTUIP nr. 25 - 19 oktober 2010
Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het
Platform Duurzame en Solidaire Economie
1) Programma volgende Conferentie van Tilburg bekend

De volgende Conferentie van Tilburg zal op donderdag 3 februari 2011
plaatsvinden in Tilburg, wederom aan de Universiteit van Tilburg. De
inhoud is in grote lijnen bekend. De conferentie zal vooral het karakter
van een werk-bijeenkomst hebben en een flinke stap moeten vormen in het
snel op de rails krijgen van de in december 2009 gelanceerde Fair & Green
Deal.

Centraal op de conferentie zullen een tiental workshops staan, rond
thema's die een spil vormen in de Fair & Green Deal. Daarnaast zijn er wat
 plenaire discussies gepland, maar het hoofddoel blijft toch om samen te
bedenken hoe we de schouders eronder gaan zetten.

De tien onderwerpen waar workshops over georganiseerd worden zijn:

Investeren in Fair&Green
Nederland met nieuwe energie
Duurzame en eerlijke belastingen, nationaal en internationaal
Mondiaal humaan bestaan gegarandeerd
Een Fair&Green Macro Economische Verkenning
Vredeseconomie en conflictpreventie op de politieke agenda
Burgers betrekken in een regionale economie
Hoe ontgroeien we de groeiverslaving? Ontwikkeling van een
communicatiestrategie
Veiligstellen van publieke voorzieningen (“Reclaim de commons!”)
Fair&Green economieonderwijs

Verder details over de conferentie zullen in de komende maanden bekend
gemaakt worden, onder meer op onze website www.platformdse.org Maar zet de
datum vast in je agenda, en probeer ook andere belangstellenden 'mee te
krijgen'.

2) Cursus Economie Voorbij de Crisis van start gegaan.

Een achtdelige cursus over de achtergronden van de huidige economische
crisis en de antwoorden die de Fair en Green Deal daarvoor biedt, loopt
sinds begin oktober aan de UvT. De cursus is volgeboekt en het is niet
meer mogelijk om aan deze eerste versie deel te nemen. Mochten zich genoeg
mensen aanmelden voor een tweede serie, dan bestaat de mogelijkheid dat er
een vervolg komt, en wellicht ook op een andere plek in het land.
De inhoud van de cursus kan bekeken worden op de website van de FGD:
http://www.alliantiefairgreendeal.org/index.php?view=details&id=5%3Aeconomie-voorbij-de-crisis&option=com_eventlist&Itemid=45

Inleidingen van afzonderlijke cursusmiddagen zijn ook als columns terug te
vinden op de website http://www.duurzaamnieuws.nl/
(zoals de algemene inleiding van Lou Keune:
http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=59482&title=Een%20Fair%20%26%20Green%20Deal)

Leden van het Platform, gaan ook 'bloggen' de website Wereldburgers tv,
onder "Fair&Green Deal", de eerste blog van Hans Opschoor, is daar al
verschenen:
http://www.wereldburgers.tv/2010/10/07/naar-een-nieuwe-economische-orde/.

3) Nieuw Living Planet Report en PBL over Biodiversiteit

"Als de wereldwijde consumptie de komende 40 jaar niet afneemt, zijn in
2050 bijna drie planeten nodig om de wereldbevolking te onderhouden. Dat
schrijft het Wereld Natuur Fonds (WNF) in het Living Planet Report" Dat
schrijft de Telegraaf. Het living Planet Report dat met heel veel
wetenschappelijke gegevens als basis de 'gezondheid van de aarde' meet,
wordt elke twee jaar door het WNF gepubliceerd. Meer informatie is hier te
vinden:
http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/thema_s/voetafdruk/onderzoek__living_planet_report/

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een omvangrijke studie
uitgebracht over het tegengaan van de achteruitgang van biodiversiteit
(Rethinking global biodiversity strategies). De conclusie:
Het beschermen van waardevolle natuurgebieden is niet voldoende om de
afname van de biodiversiteit te verminderen, maar blijft wel noodzakelijk.
Om het tempo van het biodiversiteitverlies fors af te remmen, zijn
structurele veranderingen in consumptie en productie nodig. Er valt veel
winst te behalen bij vermindering van de vleesconsumptie. Daarnaast zijn
vooral in de land- en bosbouw, visserij en energievoorziening
veranderingen nodig. Meer informatie is hier te vinden:

http://www.pbl.nl/nl/publicaties/2010/Rethinking-Global-Biodiversity-Strategies_-Exploring-structural-changes-in-production-and-consumption-to-reduce-biodiversity-loss.html

4) Jongerenboek over economie en crisis
Wim Dierckxsens, een van de vaste deelnemers aan onze activiteiten, heeft
het boekje Suzanna en de Crisis in de Geldwereld geschreven.
Het is uitgebracht bij de uitgeverij Ruth Casa Editorial in Panama (Wim
Dierckxsens werkt voornamelijk in Midden Amerika) maar nu ook in het
Nederlands vertaald. In het boek wordt, door opa aan kleindochter Suzanna,
met concrete voorbeelden uitgelegd hoe de economie in elkaar steekt en
onrechtvaardige mechanismes in stand houdt.

Het boekje kan besteld worden via ics@cubanismo.net
http://www.ruthcasaeditorial.org/

5) Geld nodig.

Wij, het Platform Solidaire en Duurzame Economie, hebben ook dringend
fondsen nodig om onze activiteiten volgend jaar voort te kunnen zetten. De
begroting voor dit jaar is - mede dankzij een subsidie van Oxfam/Novib
grotendeels 'gedekt'. Wel moeten we natuurlijk de conferentie in februari
nog organiseren, maar daarvoor vragen we ook alle deelnemers om 'entree'
te betalen. Hoewel we er hard aan trekken, zijn subsidies en andere
inkomsten Voor komend jaar tot nu toe moeilijk te verwezenlijken geweest.
Er blijken niet veel potjes met geld te zijn als organisaties aandringen
op wezenlijke en structurele (en vooral snelle) veranderingen. Mocht u
tips voor ons hebben, voor fondsen of eventuele 'slapende potjes' waar we
een aanvraag zouden kunnen doen, of andere ideeën voor financiële
ondersteuning, laat het dan vooral weten. De adresgegevens staan
hieronder.

Platform Duurzame en Solidaire Economie - DSE
(voor contact: info@platformdse.org)
website: http://www.platformdse.org
Fair & Green Deal: http://www.alliantiefairgreendeal.org/

Giften: Banknummer 5782448 t.n.v. Stichting Oikos in Utrecht o.v.v.
Platform DSE