Groeistuip 24

 

GROEISTUIP nr. 24 – Extra Editie – 5 augustus 2010

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het

Platform Duurzame en Solidaire Economie

Cursus: Economie voorbij de crisis

Vanaf 8 oktober wordt aan de Universiteit van Tilburg een cursus gegeven over de economie, de crisis en de 'Fair & Green Deal' die als oplossing voor de crisis wordt voorgesteld. De cursus beslaat acht opeenvolgende (vrijdag)middagsessies en u kunt zich daar nu voor aanmelden.

Het zal niemand ontgaan zijn dat we turbulente tijden doormaken als het om de economie gaat. In het najaar van 2008 brak de kredietcrisis definitief door en sleurde de hele wereld mee in een depressie die we nog lang niet te boven zijn. Daarnaast woeden er crises op het gebied van energie en klimaat, grondstoffen en voedsel die voor grote milieuschade en menselijk leed zorgen. Al deze crises werken op elkaar in. Een zogenaamd herstel van de economie zal, indien de omstandigheden onveranderd blijven, bijvoorbeeld onherroepelijk leiden tot een stijging van de prijzen van fossiele brandstoffen en van voedsel. 

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie, pleit al jaren voor ingrijpende en structurele maatregelen die leiden tot een 'duurzame en solidaire weg uit de crises'. In december 2009 werd de Fair & Green Deal' (F&GD) uitgebracht; waarin gedetailleerde voorstellen voor een urgentieprogramma worden gedaan. (ziewww.alliantiefairgreendeal.org). Rond deze voorstellen is vervolgens de Alliantie voor een Fair & Green Deal ontstaan.

Maar de problematiek van economie en crisis is allerminst eenvoudig. Zowel 'het probleem' als de mogelijke oplossingen bevinden zich vaak in een abstracte en ontoegankelijke wereld van beroepspolitici en -deskundigen. Toch is het broodnodig dat burgers zich 'van onderaf' met de problematiek bezig houden en druk uitoefenen. We hebben immers gezien wat er gebeurt als dat niet of te weinig gebeurt.

Om goed te begrijpen wat er aan de hand is met de reguliere economie en waarom we bepaalde alternatieven en maatregelen voorstellen, wordt in het najaar een uitgebreide cursus Fair & Green Deal gegeven. De cursus is bedoeld voor kaderleden uit sociale bewegingen en NGO’s aangesloten bij de Alliantie F&GD, en voor overige belangstellenden.

Organisatie/locatie
De cursus wordt gegeven aan de Universiteit van Tilburg, maar is voor iedereen toegankelijk. De cursus bestaat uit acht wekelijkse sessie van twee uur. Zij begint met een sessie over de achtergronden, denkwijze en algemene doelstellingen van de F&GD. Vervolgens worden gedurende zes sessies de zeven hoofdstukken van voorstellen behandeld. De cursus wordt afgesloten met een sessie over mogelijke te volgen veranderingsstrategieën. 
De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met HOVO Brabant Seniorenacademie maar staat open voor deelnemers van alle leeftijden. Het niveau van de cursus is vergelijkbaar met HBO niveau. Het aantal deelnemers is maximaal 25. 

De cursus zal op 8 oktober beginnen en steeds op een vrijdagmiddag zijn van 14.45 – 16.30 uur.
Aan de basis van de cursus zal een werkboek liggen. In het werkboek wordt verwezen naar teksten in het Nederlands en Engels die digitaal beschikbaar zijn. De cursus zal 'vraaggestuurd' zijn, dat wil zeggen dat de deelnemers van tevoren vragen opstellen die de docenten tijdens de sessie zullen beantwoorden.

Deelname en aanmelding
Deelname aan de cursus kost € 181,- exclusief lesmateriaal Wanneer u woonachtig bent in Brabant en een besteedbaar inkomen heeft lager dan € 1.250,- per maand, kunt u een beroep doen op het studiefonds Sed Vitae en 50% reductie ontvangen. 
Een uitgebreid overzicht van het programma, de docenten en de lesstof, is te vinden op:
www.hovobrabant.nl

Informatie over de wijze van inschrijven vindt u op de website of u kunt mailen naar: info@hovobrabant.nl of bellen: 013-4668119. (wegens vakantie niet bereikbaar tot 16 augustus)

Deze informatie is ook te vinden op de website van de Alliantie Fair & Green Dealwww.alliantiefairgreendeal.org