Groeistuip 22

 

GROEISTUIP nr. 22 – 12 mei 2010

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het

Platform Duurzame en Solidaire Economie

Inhoud:

  • Twee verkiezingsdebatten (21 mei Nijmegen, 25 mei Utrecht)
  • Verslag internationale conferentie over groei/krimp in Barcelona
  • Nieuw Boek: Economie op Ramkoers
  • Unicef over belang goede beloning onderwijzers en verzorgers
  • Lou Keune columnist bij joop.nl

Fair & Green Deal
Platform DSE organiseert in de aanloop naar de verkiezingen twee debatten

Op 25 mei in Utrecht staan de voorstellen van de Fair & Green Deal centraal

    Verkiezingsdebat over economie:Crisis, Kansen en KeuzesDinsdag 25 mei, 20-22.00 uurTumult, Domplein 4/5 Utrecht

Platform Duurzame en Solidaire Economie organiseert op 25 mei een debat met kandidaten van zeven politieke partijen over het toekomstige economische beleid. Wat zijn hun plannen om een uitweg uit de crisis te zoeken? Zien ze de huidige turbulente ontwikkelingen als een kans om de
bakens te verzetten, of willen ze zo snel mogelijk terug naar 'business as usual'?

Platform DSE heeft in december het voorstel voor een Fair & Green Deal gelanceerd (ziewww.alliantiefairgreendeal.org) voor structureel beleid dat zou moeten voeren naar een fundamenteel duurzamere en eerlijkere economie. Zich daarop baserend, worden er vier debatrondes gehouden, rond
de thema's economische groei, financiële markten, eerlijke prijzen en lonen, en rechtvaardige mondiale verhoudingen. 

Het debat wordt geleid door Evelijne Bruning (The Hunger Project). Deelnemers zijn onder andere: Hans van Leeuwen (SP), Martine Vonk (CU), Niels van den Berge (GL), Steven van Weyenberg (D66) en Diederik Samson (PvdA). Ook VVD en CDA zullen een vertegenwoordiger afvaardigen.

Meer informatie is te vinden op: www.alliantiefairgreendeal.org
Het debat is gratis toegankelijk, aanmelding is echter wel gewenst, via info@platformdse.org

    Lux – Nijmegen – 21 mei

Bij het debat in Lux in Nijmegen op vrijdagavond 21 mei speelt de Fair en Green Deal een bijrol.
Centraal staat daar de vraag over de toekomst van
ontwikkelingssamenwerking. Van de website van Lux: "Een debat met de belangrijkste woordvoerders voor Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer. Hoe verschillen de partijen van elkaar in de keuzes die zij willen en kunnen maken? Op wie moet u op stemmen als u ontwikkelingssamenwerking een warm hart toedraagt?"

Sprekers zijn: Keklik Yucel (PvdA), Kathleen
Ferrier (CDA) Arjan Al-Fassed (GroenLinks) en Christa Meindersma (D66) terwijl de gespreksleiding in handen is van Lau Schulpen (CIDIN). 
Het begint om 20.00 (op 21 mei dus) en Lux bevindt zich te Marienburg 38/39 in Nijmegen. 
Toegang is gratis maar kaarten moeten gereserveerd worden. Meer informatie:
www.lux-nijmegen.nl

Groei/Krimp-conferentie Barcelona
Eind maart 2010 werd in Barcelona een internationale conferentie gehouden over de problematiek van economische groei, en de noodzaak van -zoals wij dat noemen – 'gestuurde krimp'.
Op de website van de conferentie staan nu uitgebreide verslagen, video's en ook een uitgebreide serie posters en powerpointplaatjes.
www.degrowth.eu
Een mooi filmpje: www.vimeo.com

Economie op Ramkoers
Bij Uitgeverij Peppijn is 'Economie op Ramkoers' verschenen, het nieuwe boek van het journalistenduo Frank Mulder en Freek Koster. Eerder schreven zij 'Moet Groei'. 'Economie op Ramkoers' bestaat evenals het voorgaande
boek uit een verzameling interviews met hoofdrolspelers in de (Nederlandse) economie. Het nieuwe boek geeft een kijk in de denkwereld van de mannen die aan het roer van de economie en de crisis staan.
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan kritiek en alternatieven. Een van de geinterviewden is Bob Goudzwaard. 
(E 16,95 ISBN 978 90787090 77
Meer info: www.uitgeverijpepijn.nl
De website van de schrijvers: www.ibbu.nl

Investeren in onderwijs en gezondheidszorg loont
Unicef heeft een rapport uitgebracht waarin uit de doeken wordt gedaan wat het belang is van goed onderwijs en goede gezondheidszorg voor de economische positie van een land. Mede daarom moet goede beloning geregeld zijn voor werknemers in die sectoren. 
Lees het rapport (in het Engels als pdf-file) hier:
www.unicef.org

Ook in Nederland is onlangs een enigszins vergelijkbaar boek uitgekomen over dit onderwerp .
'Een Beter Nederland' van econoom Marc Pomp (bij Uitgeverij Balans: www.uitgeverijbalans.nl) toont
aan dat gezondheidszorg in Nederland niet alleen een belangrijke en onmisbare sector is, maar ook 'rendeert'. Het is dus ook uit economisch oogpunt nuttig om daar veel in te investeren. Het traditionele neoliberale
dogma is dat overheidsuitgaven op dat gebied alleen maar kostenfactoren zijn, maar het tegenovergestelde is dus waar.

Lou Keune columnist bij joop.nl
Lou Keune, een van de initiatiefnemers van Platform DSE en de Fair & Green Deal, is sinds enige maanden vaste columnist op de website joop.nl 
De website is een initiatief van onder andere de VARA om levendige nieuwsdebatten te houden. Bij veel items wordt dan ook druk gediscussieerd, en ook de stukken van Lou krijgen veel aandacht. 
Ze zijn hier te vinden: www.joop.nl

Fair & Green Deal
Er is een tweede druk uitgekomen van het voorstel voor een Fair & Green Deal. De eerste druk was op.
De 'deal' kan nog steeds ondertekend worden, en ook kunt u commentaar leveren, opwww.alliantiefairgreendeal.org
De komende tijd zullen er nieuwe bijeenkomsten rond de 'Deal' gehouden worden, onder andere in samenwerking met NIVON (www.nivon.nl).

Platform Duurzame en Solidaire Economie – DSE
(voor contact: info@platformdse.org)

Giften: Banknummer 5782448 t.n.v. Stichting Oikos in Utrecht o.v.v. Platform DSE