Groeistuip 21

 

GROEISTUIP nr. 21 – 4 maart 2010

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het

Platform Duurzame en Solidaire Economie

Verslagen van de 3e Conferentie van Tilburg

Op 21 januari voltrok zich de derde conferentie van Tilburg, over een Duurzame en Solidaire Economie, aan de universiteit van Tilburg. Inmiddels zijn de verslagen daarvan afgerond, en op de website (www.platformdse.org) te lezen. 

De verslagen zijn bij elkaar te vinden op een speciaal daarvoor ingestelde pagina op deze website 
Daar treft u dan aan:

  • Een kort verslag van de opening door Lou Keune en wethouder Marieke Moorman
  • De volledige Engelse tekst van de openingsspeech door David Korten en een Nederlandstalige samenvatting daarvan.
  • Een verslag van het ochtenddebat met internationale spelers.
  • Verslagen van alle 10 'parallelle sessies', op één na (sessie 7 die binnenkort wordt toegevoegd).
  • Een verslag van het middagdebat met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties over 'mobilisatie naar een duurzame en solidaire economie'.
  • Weergave van de afsluitende bevindingen
    en de lijst van deelnemers

Vanaf de algemene ingang pagina voor de conferentie kunt u een eerste impressie van de conferentie van de hand van Nick Meynen van VODO vinden, wat berichten in andere media en foto's van Piet den Blanken

Als basis voor de conferentie was eerder al de tekst voor een Fair & Green Deal gepresenteerd. Zie:www.alliantiefairgreendeal.org
Deze kan nog steeds ondertekend en becommentarieerd worden.

Algemene bevindingen conferentie
De discussies over het verloop en resultaat van de conferentie al bij de afsluitende borrel. Opvallend was dat de meningen sterk uiteen liepen. Sommige mensen waren teleurgesteld over het gebrek aan concrete resultaten en toezeggingen door panelleden. Anderen wensten meer mogelijkheden tot inbreng vanuit het publiek. Vaak werden bepaalde onderdelen inhoudelijk positief gewaardeerd en andere weer minder. Duidelijk zal zijn dat het onmogelijk is om een programma aan te bieden dat voor iedereen even bevredigend is, daarvoor lopen de achtergrond en wensen van deelnemers te zeer uiteen.

Binnen de voorbereidingsgroep is uiteraard ook uitvoerig geëvalueerd en werden hele lijsten opgesteld van zowel positieve als negatieve bevindingen. De opkomst was in ieder geval wederom groot, met meer dan 300 mensen. Over de inhoud en de vorm van de conferentie, verschilden de meningen, maar is alvast geconcludeerd dat we in ieder geval steeds moeten zoeken naar vernieuwende manieren om de problematiek ter sprake te brengen. Hoewel de vooruitgang in de 'campagne' vaak niet makkelijk te duiden is, is ook voor iedereen duidelijk dat we een lange adem moeten hebben. Veel van de onderwerpen waarmee wij (en bedoeld wordt dan; organisatoren en publiek) een pioniersrol vervulden, staan inmiddels prominent op de agenda. Bijvoorbeeld de kwestie van de indicatoren, de kritiek op het groeidenken, of belastingheffing op financiële transacties. Dat heeft mede met de crisis te maken, maar ook met onze gezamenlijke inspanningen. Het gaat er nu om de vaart erin te houden en de winst te bestendigen. 
Het Platform DSE zal dat dit jaar opnieuw doen middels een aantal expert meetings, het ondersteunen en uitbouwen van de Alliantie Fair & Green Deal met prioriteiten die binnen de alliantie bepaald zullen worden en wellicht de opzet van een cursus. Ook zijn we al bezig politieke partijen te vragen om onze voorstellen op te nemen in het nieuwe verkiezingsprogram, en gaan we in mei een debat met hen organiseren.

Wij zijn ook benieuwd naar uw commentaar en aanbevelingen voor de voortzetting. Reacties kunnen ingestuurd worden via info@platformdse.org en zullen op een speciale plek op de website gepubliceerd worden

Uiteraard houden wij u ook op de hoogte van komende activiteiten en conferenties.

Platform Duurzame en Solidaire Economie – DSE 
(voor contact: info@platformdse.org)

Giften: Banknummer 5782448 t.n.v. Stichting Oikos in Utrecht o.v.v. Platform DSE