Groeistuip 20

 

GROEISTUIP nr. 20 – 8 januari 2010

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het

Platform Duurzame en Solidaire Economie

Beste mensen,

Namens het Platform Duurzame en Solidaire Economie wordt iedereen een geweldig nieuw jaar toegewenst. Omdat we goed weten dat we daar zelf hard aan zullen moeten werken, gaat deze groeistuip geheel over de derde Conferentie van Tilburg, die op donderdag 21 januari aan de Universiteit van Tilburg gehouden wordt.

Als basis onder de conferentie geldt de tekst Een Fair & Green Deal die we in december lanceerden. Deze tekst is op een speciale website terug te vinden, al waar eenieder die dat wil ook over de voorstellen kan debatteren. Bovendien kan op die website de tekst ondertekend worden, namens organisaties of individueel. www.alliantiefairgreendeal.org
Er bestaat ook een op papier gedrukte versie van de tekst. 

Over de Derde Conferentie van Tilburg kunt u alle informatie vinden op de volgende pagina's
Inschrijving voor deelname aan de conferentie is nog steeds mogelijk, en wel tot 16 januari.
U kunt dat doen op de volgende pagina

Voor mensen die uit Vlaanderen komen is er de mogelijkheid om met de bus vanaf Antwerpen heen-en-weer te gaan, die door VODO georganiseerd wordt (vanaf station Antwerpen-Berchem voor 10 euro. Inschrijven hiervoor kan bij sarah@vodo.be). 

Platform Duurzame en Solidaire Economie – DSE 
(voor contact: info@platformdse.org)
Giften: Banknummer 5782448 t.n.v. Stichting Oikos in Utrecht o.v.v. Platform DSE