Groeistuip 18

 

GROEISTUIP nr. 18 – 9 september 2009

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het

Platform Duurzame en Solidaire Economie

Inhoud: 

  • Vorderingen coalitie rond urgentievoorstel
  • Conferentie van Tilburg in januari 2010
  • Verslag conferentie 'Fairduurzamen? In Beweging!' van Oikos
  • Symposium CBS over 'duurzaam meten'
  • Ontwikkeling Platform DSE
  • Conferentie van De Kleine Aarde in Maastricht
  • Expertmeeting Economie en Vrede
  • Dag van Alternatieven van Vóór de Verandering (urgentie en machtsvorming)
  • Boek over Tax Justice verschenen

Vorderingen coalitie rond urgentievoorstel
Net als Platform DSE, zijn de afgelopen maanden verschillende coalities in de weer gegaan met het opstellen en uitbrengen van aanbevelingen voor een andere economische koers. Op 12 juni werd op initiatief van Platform DSE een speciaal overleg gehouden met vertegenwoordigers van verschillende initiatieven, die manifesten hadden uitgebracht die grotendeels in dezelfde richting wezen. De deelnemers kwam uit uiteenlopende sectoren als de vakbond, alternatieve banken, milieu-, vredes- en ontwikkelingsorganisaties. Een van de resultaten was de vorming van drie werkgroepen om een gemeenschappelijke urgentietekst en een stappenplan te ontwikkelen. Op 17 september is er een vervolgoverleg en als alles goed is, zullen dan de laatste knopen doorgehakt worden en zal korte tijd daarna een gemeenschappelijk voorstel gelanceerd kunnen worden. Dat voorstel, en de uitvoering ervan, zal ook centraal staan op de 3e Conferentie van Tilburg.

Conferentie van Tilburg in januari 2010
De 3e Conferentie over Duurzame en Solidaire Economie zal op donderdag 21 januari in Tilburg gehouden worden. Net als de 1e Conferentie in januari 2008, zal de locatie de Universiteit van Tilburg zijn.
De contouren van het programma beginnen steeds duidelijker te worden. 
De hoofdspreker zal zijn de Amerikaanse publicist David Korten, die bekend werd met zijn boek 'When Corporations Rule the World’. 
Verder zullen er verschillende debatten zijn en een reeks parallelle bijeenkomsten over deelthema's als mondiale herverdeling, tegenmachtvorming en de mogelijke rol van gemeentes bij dit alles. 
Het definitieve programma zal over enkele weken te vinden zijn op de website www.economischegroei.net, waar men zich dan ook in kan schrijven.

Verslag conferentie 'Fairduurzamen? In Beweging!' van Oikos
Op 23 juni organiseerde Oikos, in samenwerking met Platform DSE, een conferentie over een 'FairDuurzame' economie. Met die titel wordt duidelijk gemaakt dat daarbij gezocht wordt naar een economie die niet alleen ecologisch duurzaam is maar ook mondiaal eerlijk. De ideeën en plannen hiervoor werden op de Oikos-conferentie kritisch tegen het licht gehouden. Ook sceptici en deskundigen die de problematiek vanuit een onverwachte hoek bekijken, zoals filosofen, kwamen daarbij aan het woord. Een uitgebreid verslag is te vinden op de website van Oikos: www.stichtingoikos.nl

Symposium CBS over 'duurzaam meten'
Mede door de aanhoudende kritiek uit kringen van het Platform op de heersende manier van meten van de economie, met versluierende indicatoren als het BBP (Bruto Binnenlands Product), is er langzaam maar zeker ruimte aan het ontstaan voor alternatieven. 
Het Centraal Bureau voor Statistiek CBS organiseert nu een symposium over 'duurzaam meten'. Deze zal op 15 oktober in Den Haag plaatsvinden. 
Meer informatie en aamelding op de speciale website:
www.cbs.nl

Ontwikkeling Platform DSE
Langzaam maar zeker verstevigt het fundament onder Platform DSE zich. Zo hebben we nu – met dank aan Oxfam/Novib – financiering voor een groot deel van de 'lopende kosten' voor dit jaar ontvangen. Het betreft slechts een deel van de begroting, voor de conferentie van Tilburg in januari en andere projecten in 2010 moeten we bijvoorbeeld nog financiering zoeken. 
Ook verbreedt zich langzaam het netwerk dat het Platform vormt, en sluiten zich nieuwe organisaties aan, zoals Terra Reversa (www.terrareversa.be)

Conferentie van De Kleine Aarde in Maastricht
Op 30 september en 1 oktober organiseert De Kleine Aarde een conferentie over de 'groene sleutels' die toegang geven tot een duurzame wereld. Het doel van het congres is om een brede en diverse groep mensen bijeen te brengen, die zich op uiteenlopende manieren tot het onderwerp ‘duurzaamheid’ verhoudt. Het centrale thema van het congres is ‘Van denken en dromen naar doen’. 
Zie voor meer informatie de website: www.dkacongres.nl

Expertmeeting Economie en Vrede
Platform DSE organiseert op 30 september een 'expertmeeting' over de relatie tussen economie en de problematiek van oorlog en vrede. De bijeenkomst wordt geleid door Jan Pronk en is vooral bedoeld voor mensen die zich intensief met vredesproblematiek bezig houden. Een verslag zal kort na de bijeenkomst openbaar gemaakt worden. 

5e Dag van Alternatieven van Vóór de Verandering
Vóór de Verandering is een van de oorspronkelijke initiatoren van het Platform. Op zaterdag 7 november zal Vóór de Verandering weer een 'Dag van Alternatieven' organiseren, wederom in het Christelijk Gymnasium in Utrecht. Het programma begint om 10 uur en eindigt om 17.00 uur. Hierna is er nog een informele borrel. 
Het doel van de dag is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van en discussie over coherente alternatieven voor de klimaat-, energie-, voedsel-, biodiversiteits- en financieel-economische crisis. Eveneens doel van de dag is om het besef dat het werken aan coherente oplossingen urgent is stevig neer te zetten. 
Thema van de dag is dan ook 'Urgentie en Machtsvorming'. De dag begint met een inleiding door Hans Opschoor (hoogleraar milieu-economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam) en aansluitend een plenair debat. 
's-middags zijn er twee rondes met workshops, 11 in totaal. Tussen beide rondes is er een goede lunch verzorgd door 's-Peer catering. Deelname aan de dag kost 20 euro (incl. lunch).
Meer informatie over het definitieve programma en wijze van aanmelding volgt eind september opwww.globalternatives.nl

Boek over Tax Justice verschenen
Op 17 juni werd de Eerste Kamer het toneel van een uitgebreide presentatie en discussie over 'eerlijke belastingen'. Aanleiding was het uitkomen van het boek 'Tax Justice, putting global inequality on the agenda' (Pluto Press), dat ontstaan is onder redactie van Francine Mestrum, een goede bekende van het Platform. Een van de hoofdstukken, over 'de mythe van de ontwikkelingshulp' is geschreven door Lou Keune. 
Een verslag van de conferentie in de Eerste Kamer is hier te vinden: www.kluwer.nl

Platform Duurzame en Solidaire Economie – DSE 
(voor contact: info@platformdse.org)
Giften: via XminY, giro 609060 Amsterdam ovv Platform DSE, u ontvangt een 'aandeel' als dank.