Groeistuip 17

 

GROEISTUIP nr. 17 – 10 juni 2009

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het

Platform Duurzame en Solidaire Economie

Inhoud:

 • Programma Conferentie van Tilburg 2010
 • Lezingen en conferenties:
  – Eco-sociale fiscale modernisering en duurzame ontwikkeling: de weg vooruit.
  – Stappen naar een Duurzaam Leven
  – Conferentie Oikos: Fairduurzamen? In Beweging!
 • Urgentieprogramma Platform DSE
 • Nieuw verschenen
  – Rapport Prosperity Without Growth? 
  – Verslag expertmeeting One Planet is the Limit

Derde Conferentie van Tilburg op 21 januari 2010: "Een FairGreen New Deal" 

De derde editie van de Conferentie van Tilburg zal op 21 januari 2010 aan de Universiteit van Tilburg plaatsvinden. In grote lijnen is het programma nu bekend en als titel voor de conferentie is "Een FairGreen New Deal" gekozen.

Hoofd inleider zal hoogstwaarschijnlijk de Amerikaanse auteur en econoom David Korten zijn. Korten werd bekend door zijn boek "When Corporations Rule the World" en heeft onlangs een nieuw boek uitgebracht met de titel "Agenda for a new Economy". (zie www.davidkorten.org)
De rest van de dag zal gevuld worden met twee plenaire forums en een aantal decentrale presentaties of debatten. Het plenaire debat in de ochtend gaat over de internationale dimensie van de omslag naar een andere economie. Daarvoor zijn vertegenwoordigers gevraagd van belangrijke internationale organisaties op dit vlak, zoals de New Economics Foundation, Sustainable Europe Research Foundation en de Europese koepel van milieugroepen EEB. 

Vervolgens zal er uiteengegaan worden in een aantal deelgroepen voor panels over 
– ecologische sufficiënte – rol van reclame, technologie, educatie.
– maatschappelijke (R)evolutie : noodzakelijke veranderingen in crisistijd
– tegenmachtvorming: rol van middenveld (best practices)
– globale herverdeling : hoe bereik je dat ? Rol van Ontwikkelingssamenwerking en internationale handel.
– Lokale overheden: wat kunnen zij doen om een duurzame solidaire economie te implementeren. 

Het afsluitende debat in de middag zal zijn met vertegenwoordigers van vakbonden, milieubeweging, Noord-Zuid-beweging en lokale overheden over de mogelijkheden om een urgentieprogramma tot stand te laten komen. 

Na de zomer zal de inschrijving beginnen, en zal er de nodige informatiemateriaal uitgebracht worden, maar zet het vast in uw agenda.

Lezingen en conferenties
– Eco-sociale fiscale modernisering en duurzame ontwikkeling: de weg vooruit.
Vrijdag 12 juni 2009 Utrecht

Workshop van Paul Metz over fiscale aspecten van omslag naar duurzame en solidaire economie.
13.30 – 16.00 uur
EMMA – Cremerstraat 245 – Utrecht 
Deelname kost 5 euro

inschrijving en meer informatie:
www.globalternatives.nl

– Stappen naar een Duurzaam Leven
Vrijdag 19 juni, 13.00-17.00 Den Haag

In deze interactieve workshop staat het begrip duurzaamheid centraal. Deskundigen geven uitleg over de urgentie, de mondiale dilemma’s en welke doelen nodig zijn. Daarna gaan we concreet aan de slag met een persoonlijk vertaalslag voor alle deelnemers. Op welke manier kunnen we ons steentje bijdragen? Doel van de workshop is dat deelnemers de mondiale problematiek naar concrete persoonlijke doelen en gedrag vertalen en zo zelf een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. 

Deelname is gratis, opgeven via e-mail aan: barteld.de.boer@ziggo.nl 
of sms/tel 06-44834287 
of 070-3235842 (eventueel voicemail inspreken). 
Of per post B. de Boer, Rigolettostraat 161, 2555 VP Den Haag. 
Meer informatie: elders op deze website

– Conferentie Oikos: Fairduurzamen? In Beweging!
23 juni 09.30 – 17.00 uur Utrecht

Dankzij de kredietcrisis wordt op allerlei plaatsen gesproken over een Green New Deal. De kredietcrisis lijkt een uitgesproken kans te zijn om een koerswijziging te maken in de richting van een meer duurzame wereld. Zowel ontwikkeling als duurzaamheid zouden daarbij centraal moeten staan. Maar komen deze twee niet met elkaar in botsing? 
Tijdens de conferentie FairDuurzamen? In beweging! op 23 juni zullen onder meer René Paas (CNV), Frank Dietz (Planbureau voor de Leefomgeving), Bert Kersten (Provincie Limburg) en Erik Borgman (Universiteit Utrecht) hun visie geven op hoe een FairGreen New Deal het beste vormgegeven kan worden. 

Deelname kost 10,- Zie voor meer informatie:
www.stichtingoikos.nl

Urgentieprogramma Platform DSE
Zoals eerder al gemeld, heeft het Platform Duurzame en Solidaire Economie een tekst voor een urgentieprogramma opgesteld en gepubliceerd. Het betreft een werktekst, die op basis van discussies en expertmeetings aangevuld en aangescherpt wordt. De nieuwste versie is hier te vinden.

De uiteindelijke tekst zal een centrale rol spelen bij de Conferentie van Tilburg in januari 2010. In de tussentijd worden ook bijeenkomsten belegd met sleutelpersonen van maatschappelijke en politieke organisaties over mogelijkheden om tot een brede coalitie te komen. 

Nieuw verschenen
– Rapport Prosperity Without Growth? (Sustainable Development Commission)
Een omvangrijk rapport over de mogelijkheden voor een nieuw mondiaal economisch systeem dat veel duurzamer en stabieler is als het niet gericht is op permanente economische groei. In het rapport wordt een stappenplan van twaalf etappes beschreven om te komen tot een eerlijke en duurzame economie die ook zuinig met CO2 omgaat.

Op internet kunt u een integrale pdf-versie verkrijgen.

– Verslag expertmeeting One Planet is the Limit
Op 13 mei voltrok zich aan de Universiteit van Leiden de expert-meeting ‘One Planet Is The Limit’ (OPITL).
Het thema was de noodzaak en mogelijkheden van een quotering van de mondiale milieugebruiksruimte.
Uitgebreide verslaggeving met alle bijdragen van de inleiders is terug te vinden op onze website

Werkgroep Duurzame en Solidaire Economie – DSE 
(voor contact: info@platformdse.org)
Giften: via XminY, giro 609060 Amsterdam ovv Platform DSE, u ontvangt een 'aandeel' als dank.