Groeistuip 15

 

GROEISTUIP nr. 15 – 4 maart 2009

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het

Platform Duurzame en Solidaire Economie

Appèl van Antwerpen gelanceerd

Vandaag is het Appèl van Antwerpen naar buiten gebracht; een krachtig beroep op beleidsmakers om maatregelen tijdens de economische crisis te nemen die tegelijkertijd het roer van de economie in goede richting omgooien.

Het Appèl komt direct voort uit de conferentie van Antwerpen van 16 januari. De tekst meldt allereerst dat er meer aan de hand is dan de economische crisis alleen maar dat die samenvalt met andere crises (voedsel, milieu, klimaat, armoede, energie). Vervolgens wordt opgeroepen tot de vorming van een 'breed samenlevingsberaad', tot de vorming van een urgentieprogramma met bijbehorend instrumentarium en"een beleidsinzet waarbij een aanbod tot absolute terughoudendheid ten aanzien van de materiële consumptiegroei gepaard gaat met gedurfde plannen voor een hernieuwde technologische inzet ten bate van zowel de solidariteit als de duurzaamheid in deze wereld."

Het Appèl werd ondertekend door een dertigtal economen en politici en andere personen, waaronder tal van 'bekende namen' als Herman Wijffels, Jan Pronk en Farah Karimi.

De volledige tekst en de eerste lijst ondertekenaars kunt u hier vinden

Het Appèl werd ook prominent geopenbaard in dagblad Trouw, dat de primeur had gekregen.(zie www.trouw.nl)

Het Appèl werd mede opgesteld in een poging om invloed te krijgen op het beleid van de Nederlandse regering, met het oog op belangrijke bijeenkomsten in de komende weken (zoals van de G20 in Londen en binnen de EU).

Ook u kunt uiteraard het Appèl ondertekenen en er meer bekendheid aan helpen geven door het in uw eigen kring te verspreiden. Daarbij hopen wij ook dat de tekst gezien wordt in het kader van ons eerdere werk en met verwijzing naar de alternatieven die wij en anderen in de loop der tijd uitvoerig uitgewerkt hebben. Zie daarvoor elders op deze website.

Giften (nog altijd zeer welkom!) 
via XminY, giro 609060 Amsterdam ovv "Platform DSE"
U ontvangt een 'aandeel' als dank.