Groeistuip 9

 

GROEISTUIP nr. 9 PLUS – 16 april 2008

correctie Groeistuip nr. 9

Verklaring van Tilburg NIET gepresenteerd in den Haag op 23 april

Beste mensen,

Anders dan we eerder aankondigden, zal de Verklaring van Tilburg niet op woensdag 23 april in Nieuwspoort gelanceerd en aan de regering aangeboden worden. De reden daarvoor is dat we er niet in geslaagd zijn een afspraak met vertegenwoordigers van de regering te maken, om deze te overhandigen.

We komen daar later nog op terug. Maar om de Verklaring niet langer dan nodig is aan de buitenwereld te onthouden, hebben wij besloten om die 'digitaal' te lanceren. Een apart persbericht daarover volgt maandag aanstaande.

Met excuses voor mogelijke verwarring,

Lou Keune 
(namens de initiatiefnemers) GROEISTUIP nr. 9 – 8 april 2008

Presentatie 'Verklaring van Tilburg'

Lancering 'Verklaring van Tilburg' en ander nieuws over economische groei

– Op woensdag 23 april wordt de Verklaring van Tilburg gepresenteerd in Nieuwspoort in Den Haag. (10.30 Lange Poten 10 Den Haag)

De Verklaring van Tilburg is opgesteld door de organisatoren van de conferentie over economische groei 'Een Comfortabele Waarheid' die op 10 januari aan de Universiteit van Tilburg werd gehouden. De Verklaring is een schets van de bevindingen van die dag en oppert een aantal vérstrekkende maatregelen om een economische situatie te bereiken die duurzaam en eerlijk is voor mens en milieu op mondiaal niveau.
Terwijl de Verklaring nog niet officieel gelanceerd is, is die al ondertekend door honderden mensen en organisaties. Onder de ondertekenaars bevinden zich klinkende namen uit de wereld van economie, politiek, media, wetenschap, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Inmiddels zijn er ook Engelse en Spaanse vertalingen van de Verklaring. U kunt de Verklaring en de ondertekenaars terugvinden op de speciale website http://www.economischegroei.net

De lancering op woensdag 23 april vindt om 10.30 uur plaats. Na een korte toelichting door de opstellers en commentaar door deskundigen, zullen politici kunnen reageren. De precieze sprekers zullen later in de maand bekendgemaakt worden en in een aparte 'groeistuip' aangekondigd worden. Na afloop van de presentatie is er gelegenheid voor journalisten om nadere vragen te stellen.

De bijeenkomst is openbaar en belangstellenden worden dan ook van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. 

Dag van Alternatieven over Regionalisering
Het onderwerp 'rechtvaardige economie' en economische groei zal ook aan bod komen in het programma van de Vierde Dag van Alternatieven, aanstaande zaterdag 12 april in Utrecht. Voor deze dag kunt u zich ook nu nog (net) aanmelden. Meer informatie is te vinden op de website: www.globalternatives.nl

Stop Global Europe
Op vrijdagavond 11 april is er een informatieve bijeenkomst in Amsterdam over het vrijhandelsbeleid van de EU en Nederland. Op die bijeenkomst zullen handelsactivisten uit verschillende ontwikkelingslanden samen met lokale activisten informatie geven over de gevolgen van het aangescherpte vrijhandelsbeleid. Tevens zal dan het begin gemaakt worden van een campagne tegen 'Global Europe' zoals de EU-strategie op het gebied van buitenlandse handel heet.
De bijeenkomst vindt plaats in het Café van de Hortus, Plantage Middenlaan 2 Amsterdam en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.
Meer informatie is te vinden op: globaleurope

Boek over economische groei "Moet Groei?"
Bij uitgeverij Pepijn is zojuist verschenen het boek "Moet groei? Bekende economen aan de tand gevoeld over een (on)zinnige vraag". Veel economen worden daar aan het woord gelaten over nut en noodzaak van economische groei, en opvallend veel onder hen betwijfelen dat. Hetzelfde geldt voor het BBP als indicator voor de economie.
Een aankondiging leest u hier: www.globalinfo.nl

Grote conferentie over 'ontgroeiing' in Parijs
Op 18 en 19 april zal Parijs de thuishaven zijn voor een grote conferentie over Economic De-Growth for Ecological Sustainability and Social Equity 
De conferentie zal grotendeels in het Engels zijn. Meer informatie is hier te vinden: events.it-sudparis.eu