Groeistuip 8

 

GROEISTUIP nr. 8 – 29 februari 2008

Verklaring van Tilburg


De 'Verklaring van Tilburg' is af.

Zojuist is de definitieve tekst afgekomen van een verklaring over de noodzaak tot drastische hervorming van de economie. De verklaring is een weerslag van de conferentie 'Een Comfortabele Waarheid' over de schaduwkanten van economische groei die op 10 januari aan de Universiteit van Tilburg werd gehouden.

De tekst van de verklaring is op de website economischegroei.net te vinden, en wel hier: http://www.economischegroei.net/VvT

Ook is er een opgemaakte versie als pdf-bestand te vinden: http://www.economischegroei.net/file/96
Deze kunt u makkelijk printen en/of aan bekenden doorsturen.

Ondertekenen van de verklaring kan hier: http://www.economischegroei.net/VvT-steun

De organisatoren van de conferentie hebben de verklaring opgesteld en ondertekend. Nu wordt er gevraagd aan de overige deelnemers en bezoekers aan de conferentie, om dat ook te doen. Vandaar dat iedereen die zich daarvoor ingeschreven had, deze nu toegestuurd krijgt. Uiteraard mogen ook mensen die niet op de conferentie aanwezig waren, maar wel achter de Verklaring staan, deze alvast ondertekenen.

In april, op nog nader te bepalen plek en datum, zal er een officiële publieke lancering van de Verklaring zijn. Het plan is nu om op dat moment al een groot aantal ondertekenaars (zowel organisaties als personen) bij de Verklaring te presenteren. Daarom deze eerste aankondiging en oproep. U wordt verzocht om deze 'intern' verder te verspreiden aan mensen van wie u denkt dat ze er belangstelling voor zouden kunnen hebben maar deze nog niet openbaar te maken op eigen websites of in de media. Dat zal pas bij de officiële lancering in april gebeuren. Daarna blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan om de verklaring te ondertekenen.

Met vriendelijke groeten,

Organisatoren van 'Een Comfortabele Waarheid'