Groeistuip 7

 

GROEISTUIP nr. 7 – 3 januari 2008

Nog één week te gaan …


Met nog een kleine week te gaan voor de conferentie van 10 januari, zal dit de laatste groeistuip vóór de conferentie zijn. Daarna verschijnen er natuurlijk uitgebreide verslagen.
Het aantal geregistreerde deelnemers aan de conferentie nadert overigens de 300! Er kan nog tot een dag van tevoren aangemeld worden, dus er zullen zeker nog deelnemers bijkomen.

De conferentie wordt geopend met een toespraak door Susan George. In september trok zij de aandacht met haar pleidooi voor een 'Keynesiaans alternatief' voor de huidige (ecologische en economische) crisis. Zie: www.tni.org

Volgens Susan George hebben de Sociale Forums veel bijgedragen aan het proces van bewustwording over de grote vraagstukken en geleid tot meer samenwerking tussen NGO's en actiegroepen. Nu zouden we – gezien de urgentie van de vraagstukken – een volgende stap moeten zetten en een alliantie aangaan met mensen die wellicht niet al onze standpunten zullen delen, bijvoorbeeld met het bedrijfsleven.
We moeten kijken waar we gemeenschappelijke zorgen over hebben. Een zaak waarover we het minimaal eens moeten zijn, is dat we de planeet willen redden.

George heeft het over 'de six Ms'. Beide partijen hebben wat te bieden voor een effectieve strategie: de NGO's beschikken volgens haar over Mission, Motivation and Myth. De anderen, door haar genoemd de 'elites', hebben Money, Management en Media. Als we deze six Ms samenbrengen dan moet het met de toekomst nog goed kunnen komen.

Over de rest van het programma hebben we in eerdere 'groeistuipen' uitvoeriger bericht, u kunt alle details op deze website terugvinden.In de media
Het Reformatorisch Dagblad is uitgebreid aandacht aan het besteden aan de groeithematiek.
"Groei is de kern van het milieuprobleem" verscheen op 3 januari. (conferentiedeelnemer Roefie Hueting in het Reformatorisch Dagblad
Een dag eerder verscheen een interview met Bob Goudzwaard.
Er zal nog een interview met Arnold Heertje volgen en een verslag van de conferentie.Olieprijs
Omdat op donderdag 3 januari de prijs van een vat ruwe aardolie voor het eerst door de mythische grens van 100 dollar is gegaan, heeft de actiegroep GroenFront een 'Toost op de ondergang van de olie-economie' georganiseerd. Om 17.00 worden de champagneflessen geopend voor de aandelenbeurs op het Beursplein in Amsterdam. Zie ook: www.indymedia.nl
Volgens GroenFront is de huidige manier van economie bedrijven onhoudbaar en komt er door deze ontwikkeling – goedschiks of kwaadschiks – een einde aan een economie gebaseerd op de uitputting van fossiele brandstoffen. GroenFront voert de campagne 'krimpen of verzuipen' en heeft in december onder andere een vreedzame blokkade van de kolencentrale van E.on georganiseerd.
Voor een uitgebreid achtergrondartikel over de campagne zie:
direkte-aktie.netKamermoties SP over economie en milieu
Twee door de SP ingediende moties zijn door de Tweede Kamer aangenomen bij de behandeling van de begroting voor het ministerie van VROM.
Motie '31200 XI nr 9' stelt vast dat de maatschappelijke milieukosten van onze levensstijl niet inzichtelijk worden gemaakt met de huidige manier van meten en 'Verzoekt de regering (…) de werkelijke bijdrage van de Nederlandse consumptie, productie en handel aan de wereldwijde milieubalans inzichtelijk te maken'.
Motie '31200 XI nr 8' 'Verzoekt de regering te komen tot eenduidige criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij zowel de productie als de internationale handel met name ter bescherming en behoud van natuur en milieu'. Beide werden met tamelijk grote meerderheid aangenomen.Post Autistische Economie
Een zeer interessante – en bovendien gratis – uitgave is de 'Post-Autistic Economic Review'. Het Engelstalige blad staat schrijft mede over goed gefundeerde kritiek op het groeidenken. Het is (als pdf-file) gratis op te halen op de website: www.paecon.netBeyond GDP (Het BBP voorbij)
Eerder maakten wij al melding van de conferentie 'Beyond GDP' die in Brussel is gehouden over economisch meten. Op de website www.beyond-gdp.eu zijn nu uitgebreide verslagen terug te vinden.